Maja Mella og Bengt Niska i STR-T krever en unnskyldning fra den svenske staten ovenfor tornedalingene. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Maja Mella og Bengt Niska i STR-T krever en unnskyldning fra den svenske staten ovenfor tornedalingene. KUVA LIISA KOIVULEHTO

.
Svenska Tornedalingarnas riksförbund, STR-T, jobber for å få på plass en sannhetskommisjon som skal belyse statens overgrep mot tornedalinger og meänkielitalende gjennom årenes løp.

Bengt Niska, nyvalgt leder i Svenska Tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T), sier til avisen NSD at overgrep i form av for eksempel rasebiologiske målinger og forsvenskningsprosesser i ulike former er sår som fortsatt verker.

Spørsmålet om å synliggjøre overgrepene ble første gang aktualisert av STR-T for to år siden i forbindelse med en bok om diskriminering av romfolk i Sverige. Spørsmålet ble på nytt aktuelt da kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) besøkte Tornedalen i sommer.

«Vi vet alla att det har begåtts fruktansvärda övergrepp genom historien och det måste få ett erkännande och det ska vi se till. Men det viktigaste är hur vi jobbar framåt och hur vi går från erkännande till egen makt. Och jag känner den kraften här» sa Alice Bah Kuhnke i SVTs finske nyhetsprogram Uutiset.

– Hun sa også at det er vi som må ta initiativ til dette. Nå gjør vi det i to steg. Det første steget er at vi gjør en skikkelig forstudie sammen med Luleå tekniske universitet. Det vi la omtrent tre måneder, sier Niska til NSD.

Forstudien er tenkt å inneholde informasjon om forsvenskningprosessen i form av internat og «arbeidsstugor», rasebiologiske målinger, industrialiseringen og møtet med arbeidslivet, samt møtet mellom kulturarven og det svenske samfunnet.

– Steg to blir det som forstudiet munner ut i. Hvorvidt det blir en sannhetskommisjon får utredningen vise. I så fall skal den delen av befolkningen som kan vitne om overgrepene involveres, forklarer Niska.

Forstudiet er beregnet å koste rundt 130.000 kroner.

– Vi er fattige som kirkerotter. Det er helt nødvendig at pengene kommer fra kulturdepartementet, noe jeg også har et håp om. Jeg opplever at vi har en god dialog, sier Niska.