(Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/Altaposten)

 

Lengst nord i landet frister Statsforvalteren med lærer-tilskudd.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Jobber du som lærer i grunnopplæringen, altså grunnskolen eller videregående? Da kan dette være noe for deg. I alle fall dersom du ser for deg å ta videreutdanning i kvensk eller finsk for kommende studieår, høsten 2022 og våren 2023.

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark, vedkommende har i ei nylig utlysning bedt kommuner og andre skoleeiere videreformidle det hyggelige budskapet til sine søknadsaktuelle læreren. Med forbehold om at staten gir Statsforvalteren midler til formålet, lyses de nemlig ut tilskudd til studiepermisjon for slik videreutdanning.

Utlysningen er datert 8. februar i år, og søknadsfrist er satt til 1. april. Her er det med andre ord bare å ta kontakt med ledelsen på din skole, kan det oppfordres.

Hensikten er naturligvis å styrke lærernes kompetanse i nevnte språk, der berettigete mottakere av tilskuddet favner kommuner og fylkeskommuner, samt frittstående grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven.

«Målgruppen er lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser/skal undervise i kvensk eller finsk som andrespråk etter læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det kan gis tilskudd til studiepermisjoner fra full stilling i inntil ett år, eller studiepermisjoner av kortere varighet og/eller i lavere stillingsandeler», heter det fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Sist, men ikke minst: Statsforvalteren er klokkeklar på at lærere skal ha lønn i permisjonstiden.