Det var i sin tid naturlig å legge Kainun institutti, Kvensk insitutt, til Børselv. Leder for Alta kvenforening har luftet lokaliseringsspørsmålet, for det må hun tåle motstand. (Foto: Arne Hauge)

 

Mener nyvalgt styremedlem i NKF flytter fokus fra de viktige sakene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg mener at hun her flytter fokus fra viktige strategiske saker for kvenene i Norge.

Det sier Trond Stubberud fra Bodø, opprinnelig Børselv, i mange år har han stått sentralt i arbeidet for kvenenes rettigheter her til lands. Saken gjelder innspill fra NKF-styremedlem Åshild Karlstrøm Rundhaug fra Alta, som i Ruijan Kaiku magasin nummer 7 i år (se også ruijan-kaiku.no 31. juli 2020) argumenterte for flytting av Kvensk institutt samt ei alternativ kvendrakt som bedre kler hvermannsens budsjett.

Ble frustrert

«Hvis noen blir sure, så får de bare bli det,» sa Karlstrøm Rundhaug, hennes hovedpoeng var at vi kvenene er alt for strenge. At vi trenger mer vitalitet, takhøyde og diskusjon.

Hvem som ble sure, har vi mindre formening om. Men frustrert, det ble noen. Stubberud legger lite skjul på det.

Etter hans mening har nemlig kvenene først lyktes politisk når et Kvensk råd/Kventing er opprettet, når kvensk språk har beskyttelse på nivå tre og ikke på nivå to som i dag, samt når kvenene har oppnådd økonomisk og annen rettferdighet i forhold til andre minoriteter. Bærende saker som i det store politiske perspektivet får altaværingens innspill til å framstå som en avsporing, mener han.

Fra hofta?

– Det var svært overraskende å lese at nyvalgt styremedlem i NKF har som første sak å flytte Kvensk Institutt fra Børselv, samt foreslå endringer av kvendrakten. Jeg ble både irritert og frustrert over dette utspillet. Det kan se ut som en politiker som skyter fra hofta med å lansere sin første sak, sier Stubberud.

– Slik det nå ser ut, så flyttes oppmerksomheten til en intern kvendrøfting om uviktige saker, i stedet for å jobbe for strategisk viktige saker i en kritisk tid for kvenene. Norske kveners forbund har mange viktige og krevende saker, for et styre som også må bruke begrensede ressurser strategisk riktig og ikke lage nye problemer, sier han.

Lær heller kvensk

– Kvenene har etter mitt syn ikke tid til interne kamper slik det nye styremedlemmet nå setter i gang, sier Stubberud, som sier han er helt sikker på at resten av styret i NKF ikke deler Karlstrøm Rundhaugs syn på hvor de kvenske ressursene bør settes inn.

Stubberud kaller utspillet fra styremedlemmet for et «personlig innlegg,» og avrunder med å kaste en hanske funnet i mye samme gate. Som en av sørgelig få som mestrer språket kvensk, syns han nemlig at Karlstrøm Rundhaug heller burde gjøre en innsats der:

– Kvensk språk er en fin personlig utfordring for Karlstrøm Rundhaug dersom hun selv ikke snakker språket. Det kan bli et godt bidrag til å utvikle og ta vare på kvenkulturen.