Terje Aronsen har bak seg en lang og seig kamp for det kvenske. (Foto: Arne Hauge)

 

Kvengründer Terje Aronsen var i starten nokså ensom norsk svale på seminarer i Tornedalen. Det ga opphav til undring.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Børselvingen Terje Antonsen er kvenbevegelsens far. Han dro i gang den aller første lokalforeningen, og har som kvener flest opplevd mangt et slag fra myndighetenes side. Det siste i rekken ganske nylig, da han brått og uten forvarsel igjen ble slått. Til ridder.

Ridder av første klasse av Sankt Olavs orden, for å være presis. Finere slag er det knapt mulig å få her til lands, og Terje medgir å være stolt. Og glad for at det tross alt har skjedd mye positivt, og at man har kommet ganske langt siden verdens første kvenforeningen dro i startsnora, for øvrig den 16. mars 1984, en dato som lever videre som Kvenfolkets dag.

Måneden før, i februar 1984, reiste Aronsen til Svanstein i Tornedalen, seminaret het «den sista språkstriden,» et seminar som konkluderte med at det var ikke finsk de snakket, men tornedalsk, et språk som senere kom til å gå under navnet meänkieli – vårt språk. Det var i Tornedalen at Terje endelig fant sitt språklige fellesskap. Der snakket de som ham.

– Senere dro jeg flere ganger til Tornedalen på møter, jeg var alene hver gang fra norsk side, og til slutt noen som kom bort til meg og spurte; si meg, er det bare en kven i Norge?

Det var den gang da, i dag er kvenene langt flere, presist hvor mange strides de om, staten på den ene siden og de lærde på den annen.

Les også: Antall kvener: Støtter seg til forskere

Aronsen er 1 av 25 kvener presentert i prosjektet Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa, altså  kvener fra Porsanger som sier de har kommet for å bli, og sier til Ruijan Kaiku at utstillingen samlet sett ble en svært fin kvensk dokumentasjon, helt i tråd med museets og prosjektgruppens plan. Midt i blinken også for Sannhetskommisjonen, bekrefter han.

Vår oppfordring er å skaffe seg utstillingskatalogen fra Porsanger museum, og lese hva Terje Aronsen sier. Du skal være temmelig belært kven dersom du visste fra før alt det han sier der. Se bare dette sitatet:

«Ordet «kven» kommer fra et gammelt germansk ord som har to varianter. Enten «gan» eller «Gain.» Og det betyr et stort gap i terrenget og veldig ofte fylt med vann. […] Og Bottenvika er et sånt gap. Kainunmeri står på alle gamle kart. Kainunmeri og Kvænhavet.»

Les også: Braksuksess for utstillingsåpning