Kuvan oon hajettu Facebookin joukosta «Ja til dobbelt statsborgerskap.»

 

Hallitus siktaa siihen ette tuplakansalaisuus tullee maholiseksi januaarikuussa 2020.

 

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan kansalaisuuslajin tärkkein prinsiippi vuuelta 1888 muuttuu vuuen 2020 alussa ko Ruijaki viimin anttaa ihmisille luvan olla tuplakansalainen. Se meinaa ette sie saat olla sekä Ruijan ette jonku toisen valtion kansalainen.

Toisen maan kansalainen, joka saa Ruijan kansalaisuuđen, ei menetä entistä kansalaisuutta. Ja Ruijan kansalainen, joka saa jonku toisen maan kansalaisuuđen, saa pittäät Ruijan kansalaisuuđen.

Uuđen kansalaisuuslajin hyväksythiin Isotingassa 62-39. Kuvan oon hajettu Facebookin joukosta «Ja til dobbelt statsborgerskap.»

 

Moderni mailma

Ruijalaiset politikkerit oli kauvoin skeptiset tuplakansalaisuuđelle, ja siksi Ruija oon yksi viimissii maita Europassa mikä hyväksyy tämän.

Nyt politikkerit oon hyväksynheet modernin mailman tavan: Nykyaijan ihmisillä oon kontaktii monheet maahan.

Ruijalaiset reissaavat ulkomaile, naivat, työteleevät ja saavat lapsia ja halluuvat pittäät kontaktin Ruijhaan. Samoten ulkomaan kansalaiset, jokka muuttaavat Ruijhaan, halluuvat kuuluut sekä tähään yhtheiskunthaan ette siihen maahaan mistä het oon tulheet.

 

Eriarvoisuus lajin eđessä loppuu

Ruijan kansalaisuuslaki tääpänä oon epälooginen sillä hyvin monet, jokka oon saanheet Ruijan kansalaisuuđen, oon kuitenki saanheet pittäät vanhaan kansalaisuuđen, esimerkiksi sen tähđen ette vanhaasta kansalaisuuđesta ei pääse irti (niinko Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan ja Ryssä). Ihmiset oon siis lajin eđessä eriarvoiset.

Ulkomaila, eriliikaisesti Europan ulkopuolela assuuvat ruijalaiset, jokka oon menettänheet Ruijan kansalaisuuđen, nostivat assiin esile. Ko het eli heiđän lapset halluuvat muuttaat Ruijhaan asumhaan eli opiskelemhaan, se oon vaikkeeta sillä het oon ulkomaalaiset.

Norwegian Worldwide alkoi kampanjan vuona 2015. Venstre-parttii otti assiin omaksi. Muut parttiit tulivat följhyyn yksi toisen perästä,  ja viimi vuona majoriteetti parttiista, mikkä oon Isotingassa, hyväksyivät tuplakansalaisuuđen.

Se oon luvattu ette Ruijan kansalaiset jokka menettivät Ruijan kansalaisuuđen siksi ko het saivat jonku toisen kansalaisuuđen, saavat takaisin Ruijan kansalaisuuđen helpola tavala.

Kalttiit: Åpner for dobbelt statsborgerskap

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tar-sikte-pa-a-innfore-dobbelt-statsborgerskap-fra-2020/id2637814/

 

Tarpheeksi kauvoin Ruijassa asunheet suomalaisetki saattaavat ensi vuona saaha Ruijan kansalaisuuen ilman ette het häyttyyvät luopua Suomen kansalaisuuesta.