Illustrasjon: Wilfred Hildonen

 

Ruijan Kaikus leder for desember 2020. For kvensk oversettelse og illustrasjonen i sin helhet, se lengre ned i saken.

 

 

Ukomplisert førjulsgave

Saken gjelder muligheten til å lese Alf Nilsen-Børsskog på norsk. Helst før Dovre faller. Kvener og andre vil ha tilgang, både av litteraturfaglige og «leselystne» grunner. Er det godt skrevet? Er det spennende? Tro det eller ei, men vi har ennå ingen fasit. For få har lest ham til å gi sikre svar.

Og øverst på ønskelista, der står romantetralogien Elämän jatko – livet fortsetter.

«Børsskog til norsk? Nei, det er ganske komplisert å få til.»

Har vi fått til svar, de gangene vi har spurt kvener om saken. Selve oversetterjobben er grei nok, der står det kun på penger og kompetanse, men så var det dette med forlag og rettigheter til originalverket da. Jurister og andre fallgruver.

Vi har lenge akseptert svaret. Og like lenge unnlatt å gjøre det innlysende: Kontakte dem som sitter på rettighetene.

Iđut forlag. Et lite forlag med mange titler, de sto Nilsen-Børsskog nær da han levde, og ga ut den kvenske forfatterhøvdingens Elämän jatko.

Svaret fra Iđut kan du lese i dette magasinet, og vi kan røpe at det er sympatisk lesning. Vi sporet ingen motvilje, en avtale framsto som en formalitet å få i stand.

Så der har vi det. Ballen svever ikke omkring i en eller annen sfære av juss og forgangen uenighet, ballen ligger pent i ro. På kvensk banehalvdel.

Vi forstår godt at Iđut oppfordrer andre til å ta seg av oppgaven. De har nok å sysle med, knyttet til en portefølje av bøker som også har stevnet bort fra det kvenske feltet. Men hva så med kvenske aktører? Ser vi en mangel på kvensk initiativ?

Her dropper vi raljeringen. Det er snart jul, men først og fremst fordi også vi gikk rundt og trodde det var så komplisert. Det er det altså ikke. Det er bare dyrt og arbeidskrevende, altså en type veisperring som kvenene er vant til å snuble seg over.

Med det sier vi takk for den hyggelige førjulsgaven fra folkene i Iđut forlag, og ønsker kvener og alle andre framtidige lesere av Nilsen-Børsskog ei riktig fin høytid.

 

Helppo joulunetuaijan skenkki

Nyt oon kysymys siitä ette olis mahđolinen lukkeet Alf Nilsen-Børsskogii ruijaksi. Hyvä se olis ennen mailmanloppuu. Kväänit ja muut halluuvat sitä, sekä sievälitteratuurilisista syistä ette siksi ette ihmiset tykkäävät lukemisesta. Oonko net hyvin kirjoitettu? Oonko net jännittäävät? Uskokkaa eli älkkää, mutta meilä ei ole mithään valmista vastausta. Liijan harva oon lukenu häntä ette saattais anttaat varman vastauksen.

«Børsskogii ruijaksi? Ei, se kyllä oon kohta vaikkee tehtävä.»

Niin meile oon vastattu ko olema kysynheet lantalaisilta assiista. Itte kääntäminen, se kyllä mennee, siinä tarvittemma tyhä rahhaa ja kompetenssii, mutta kantona huhđassa oon forlaaki ja kirjan oikkeuđet. Juristiita ja muita ansakuoppii.

Kauvoin met olema hyväksynheet sen selityksen. Ja kauvoin met olema jättänheet tekemättä sen minkä olis pitäny olla ittestänsselvä: Kyssyyt niiltä jokka istuthaan kirjoin oikkeuksiitten päälä.

Kyssyyt Iđut-forlaakilta. Se oon pieni forlaaki mikä oon antanu ulos paljon kirjoi. Het olthiin paljon tekemisissä Nilsen-Børsskogin kansa sillon ko se vielä eli, ja forlaaki antoi ulos kans kirjailiijapäälikön kirjasarjan Elämän jatko.

Iđutin vastauksen sie saatat lukkeet tästä makasiinista, ja met saatama muistela ette se kyllä oon sommaa luettavaa. Emmä met siitä löytänheet mithään vastoinmielisyyttä, se ette saađa aikhaan sopimuksen oli tyhä formaliteetti.

Siinä se sitte oon. Pallo ei lentele ympärins mishään juridikan eli unheetetun epäsovun aika-avaruuđessa mutta makkaa sievästi paikoilans. Paanan lantalaisela puolela.

Se ei ole meile vaikkee ymmärttäät ette Iđut meinaa ette pittää löytyyt muita jokka ottaavat tehtävän kontolens. Heilä oon nokko tekemistä muunlaisten kirjoin kansa mikkä ei olheen kuulu kväänikentthään. Mutta kunka oon kvääniaktööriitten kansa? Vailuuko kvääniiltä kyky alkkaat hommhaan?

Tässä heitämä suunkäytön. Heti oon joulu, mutta ennen kaikkii sen tähđen ette metki kauvoin luulima ette se oli niin hankala assii. Mutta se ei olekhaan. Se oon tyhä tyyris ja vaattii paljon työtä, eli sen sortin tiepummi minkälaisten ylitte lantalaiset oon harjaantunheet kompuroittemhaan.

Näilä sanoila met kiitämä siitä somasta jouluetuaijan skenkistä minkä saima Iđut-forlaakin väjeltä ja toivotamma lantalaisile ja kaikile muile Nilsen-Børsskogin tulleeville lukkiijoile oikhein hyvvii pyhänaikkoi.

Kvensk oversettelse: Eira Söderholm

 

Illustrasjon: Wilfred Hildonen