Ruijan hallitus oon luvanu Tromssan universiteetile-Ruijan arktinen universiteetti (UiT) 750.000 kruunuu kvääninkielisen opettaajakoulutuksen rakentamiseksi.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Universiteetti oli hakenu rahhaa jo viimi vuona, vähän enämenki, ja  hunteerannu kunka tämän koulutuksen saattais oornata.

Kväänin kielen opinot saattais leippoot tavalisen opettaajankoulutuksen sisäle. Opettaajan koulutus Ruijassa kestää viisi vuotta. Se oon täyspäiväopiskelluu joka anttaa 300 opintopoengii – josta kväänin opinot olis 60.

Toinen alternatiivi oon ette valmhiiksi koulutettu ja jo työssä olleeva opettaaja opiskellee kväänin kieltä lisäopintona. Tämän opinto vastaais 25 prosentin työtä ja sie saattaisist ottaat sen tavalisen työn sivussa. Siitä sais 15 + 15 + 30 opientopoengii ja se kestäis kolme vuotta.

Kväänin opettaajan kokopäiväkoulutus olis Tromssassa, mutta lisäopinnon saattais tehđä Alattiossa eli muuvalaki missä universiteetilä oon opettaajankoulutuksen opintopaikkoi, esimerkiksi Kirkkoniemessä, Hammerfestissä eli Raisissa.

Opintolainasta pyhkithään 50.000

Regjeerinki oon kans luvanu ette net, jokka oon opiskelheet opettaajaksi viisi vuotta ja joila oon kans kväänin opinot, saađhaan vähenttäät 50.000 kruunuu opintolainasta vuođesta 2019 lähtiin.

Tämmöinen oorninki oon ollu saamen kielessä sekä peruskoulunopettaajiile ette lastentarhaan opettaajiile ja praktisen pedagoogisen koulutuksen opiskelijoile. Se oon hyvä ette saama nyt saman oorningin kväänin opiskelijoile, suomen ja kväänin professori Leena Niiranen (UiT) sannoo.

Hän praamaa tätä päätöstä.

Sehän ei maksa paljon – se ei kuitenkhaan ole sattoi studenttiita jokka oon alkamassa kväänin opettaajan opinot, Leena Niiranen sannoo.

Kolme eli viisi vuotta

Kunka hopusti ensimäinen kväänin opettaaja saattais valmistuut?

Jos opinon saađhaan alkhuun tänä syksynä ja opiskelija oon opettaaja joka ottaa lisäkoulutuksen kväänin kielessä, eli se kestäis kolme vuotta, niin hän olis valmis vuona 2021, UiT universiteetin dekaani Sonni Olsen (Humaniooran, yhtheiskuntatietheen ja- opettaajankoulutuksen fakulteetti) räknää.

Ja jos opiskelija oon opettaajastudentti, joka alkkaa syksylä 2018, hän olis valmis viiđen vuođen jälkhiin eli kevhäälä 2023.

Ensimäiseksi se häyttyy tehđä plaanan missä kväänin kieli oon opettaajakoulutuksen sisälä eli kunka opettaajastudentti saattaa valita kväänin kielen opinot opettajankoulutuksessa. Mie uskon ette tämmöinen plaana saattais olla valmis tämän kevhään aikana, Niiranen sannoo.

Universitetet i Tromsø har fått 750.000 kroner til å bygge opp kvensk lærerutdanning. KUVA: LIISA KOIVULEHTO