NKFs forbundsstyre, her ved Hilja Huru, Egil Borch, Evy Basso, generalsekretær Ivar Johnsen, Grete Alise Nilima Monsen, Trygg Jakola, Noora Olli og Jarle Myrhaug. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKFs forbundsstyre, her ved Hilja Huru, Egil Borch, Evy Basso, generalsekretær Ivar Johnsen, Grete Alise Nilima Monsen, Trygg Jakola, Noora Olli og Jarle Myrhaug, ønsker å diskutere kvensk urfolksstatus på landsmøtet 16. april. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Landsmøtet skal ta stilling til om NKF skal jobbe videre med urfolkstatus.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Under landsmøtet til Norske Kveners Forbind/Ruijan Kveniliitto 16. april skal det arrangeres en fagdel om kvener og urfolkstatus.

– Einar Niemi skal forelese rundt den historiske bakgrunnen rundt kvener og urfolkstatus, og så skal Anne Julie Sem so, kan svært mye om ILO-konvensjonen snakke litt om de politiske tingene rundt dette temaet, forteller generalsekretær Ivar Johnsen.

Han håper innleggene vil gi landsmøtet bakgrunn for en god og saklig debatt rundt temaet, og kanskje et vedtak som sier noe om hvilken vei kvenorganisasjonen skal gå videre.

– Uansett vil vi ha en offentlig utredning og avklaring rundt kvenske rettigheter. Før man i det hele tatt skal ha sjans til at myndighetene skal gå med på å gi en urfolkstatus, må en ha en slik utredning. En kan jo også ta snarveien ved å erklære seg selv som urfolk, men spørsmålet blir jo om man oppnår noe som helst ved det. Det blir en debatt som landsmøtet må ta, sier Johnsen.

Kvensk urfolkstatus har vært diskutert i flere omganger i organisasjonen og i kvenske miljøer tidligere.

– Kvenlandsforbundet har jo erklært seg som urfolk, men det har ikke bragt dem noe sted. Det har ikke gjort at norske myndigheter ser på dem som urfolk. Poenget med en slik status må jo være å få rettigheter slik at vi kan ta vare på språket og kulturen vår, og da blir jo urfolkstatus ett av spørsmålene i forhold til dette, konstaterer generalsekretæren.