Godt nytt år til kvener i nord og sør. (Arkivfoto: Altaposten/Reuters/Scanpix)

 

Realistissii ja optimistissii uuen vuuen toivheita.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

–  Ja det har ofte gått dårlig med ønskene våre, men nå tror jeg at det skal gå bedre, sier Alf Steinar Børresen (Tana kvenforening).

–  Jeg ønsker at vi får midler slik at vi kan holde et båtbyggerkurs i 2020 med Jouni Laiti fra Utsjok som lærer.  I sitt siste kommunestyremøte i desember innvilget Tana kommune oss 50.000 kroner i støtte, og vi håper at Sametinget og fylkeskommunen gjør det samme, sier Børresen.

Alf Steinar Børresenilä (Tenon kvääniseura) oon kolme uuđen vuođen toivetta: Ette Tenossa piđethään venheenrakenuskursi, sinne saatais kväänin kielisentteri ja ette kväänin nettikursi jatkuu. Kuva: Liisa Koivulehto

Han opplever at det kvenske er i medvind i Tana.

– Like etter valget inviterte vår nye ordfører Helga Pedersen vår forening på besøk, og det var første gang siden 2004 at noe sånt skjedde. Kommunen skal kjøpe kvensk flagg også. Jeg ønsker og tror at vi får et kvensk språksenter i Tana, endelig.

Børresen har et tredje ønske:

– Jeg håper at nettkurset i kvensk, som Vadsø språksenter og Mari Keränen startet, vil fortsette.

 

 

 

Bedre kulturvern

Evy Basso (Tromssan kveeniseura) toivoo ette enämen kväänin rakenuksii ja kulttuurimuistoi registreerathaan.

– Mie toivon ette kväänin kieli ja kulttuuri tullee paremin näkkyyville. Hyvvää uutta vuotta kaikile jokka työteleevät kväänin kulttuurimuistoin suojelun kans ja kaikile jokka järjestäävät kväänin kielikafeeoita. Mie toivon ette met saama enämen mahđolisuuksii käyttää kväänin kieltä.

Evy Basso (Tromsø kvenforening) ønsker at flere bygninger og andre kulturminner blir registrert slik at det kvenske vil bli bedre synlig i 2020. Kuva: Liisa Koivulehto

 

 

Et nytt museumsbygg

Direktør Dag Raaberg i Norsk skogfinsk museum har to klare ønsker:

– Jeg ønsker at vi i 2020 får bevilget et nytt museumsbygg, enten i oktober eller allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni. Dette syns jeg er et meget berettiget ønske, sier Raaberg.

Det er tredje gangen at han ønsker dette helt konkret, etter at tegningene for museet har ligget klare.

– Jeg ønsker flere stillinger til Norsk skogfinsk museum. Vi har hatt 4,8 årsverk, noe som er for lite i dag og altfor lite når vi får det nye museet, sier Raaberg.

– Vi setter vår lit til at Sannhetskommisjonen vil få fram ting som ikke har kommet fram til offentligheten tidligere, for eksempel at vi mistet språket i Finnskogen under tvang. Vi ble utsatt for fornorskning på samme måte som kvenene og samene, sier han.

Norjan mettäsuomalaismuseuumin johtaaja Dag Raaberg toivoo uuen museuumipytingin ja lissää virkoi museuumile. Kuva: Anne Marit Raaberg