I et åpent brev til Helse Nord sier de fire kvenlederne Liv Annie Johansen, Egil Borch,  Grete Alise Nilima Monsen og Hilja Huru at de på kvenske pasienters vegne er svært kritiske til at Distriktpsykiatrisk senter (DPS) er vedtatt flyttet fra Porsanger til Karasjok.

– Vi har tidligere fått forsikringer om at tilbudet til kvener skal ivaretas i flyttingen, men forrige uke meldte NRK Finsksendingen at de kvenske pasientene ikke får omsorg og behandling på kvensk og at det heller ikke er ivaretakelse av kvensk kulturkunnskap i den nye ordningen. Dette er en krenkelse av de rettigheter kvenske pasienter har gjennom bl.a. Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. I tillegg bryter Helse Nord nettopp denne konvensjonen ved at kvenske organisasjoner ikke har blitt kontaktet eller involvert i prosessen før vedtaket ble fattet, sier kvenkvartetten.

Vedtaket betyr at DPS flyttes fra en trespråklig kommune – hvor både kvensk, samisk og norsk språk er synlig og brukes til daglig og hvor kvensk, sjøsamisk og samisk kulturforståelse er en del av lokalsamfunnet. Det skal bygges opp i en kommune hvor kvensk språk ikke høres og hvor kvensk og sjøsamisk kultur ikke er synlig.

– Vi mener at en bevaring av tilbudet i Porsanger er det tilbudet som er best for alle folkegruppene i området: samer og sjøsamer, kvener og nordmenn. Det ivaretar rettighetene til alle, mener de.

De skriver videre at de er svært bekymret for de kvenske pasientene, og for at det blant disse kan være pasienter som har traumaer etter møtet med internatskoler, hvor de ikke ble møtt på eller fikk snakke sitt eget språk.

– Vi er bekymret for at en flytting og et møte med en ny institusjon hvor de igjen ikke blir møtt på eller får snakke sitt eget språk, vil være et nytt alvorlig trauma for disse pasientene. Vi kan ikke se at dette er til det beste for pasientene, sier de.

–Et tilbud og en bemanning med høy kompetanse om kvensk kultur og kunnskaper i kvensk språk forsvinner nå – i stedet for en ønsket satsing ut fra dette også innen eldreomsorgen. Det som skulle sikre vår alderdom blir nå revet ned, avslutter de.