Tommy Berg meldte seg inhabil. (Kuva: Lars Åke Andersen)

 

De åtte partiene som hadde forberedt en uttalelse om Kvääniteatteri for fylkestinget valgte å trekke hele saken fra sakskartet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune er samlet i perioden 18. til 21. oktober. Ruijan Kaiku meldte meldte 20. oktober at åtte partier hadde fremmet felles forslag til uttalelse fra fylkestinget om å be storting og regjering sikre Kvääniteatteri en stabil og forutsigbar finansiering.

Les saken her: «Et nasjonalt anliggende»

Saken ble framskyndet i fylkestinget og behandlet 20. oktober istedenfor 21. oktober som opprinnelig planlagt. Det var ikke den eneste forandringen i planene, for i forbindelse med behandlingen meldte Tommy Berg fra Sosialistisk venstreparti seg inhabil, hvorpå forslagsstillerne valgte å trekke saken:

– Under behandlingene av uttalelser kom det i en annen sak, knyttet til pukkellaks og FeFo, fram at Kurt Wikan fra Senterpartiet var inhabil, ettersom han er styreleder i FeFo. Da gikk det opp for meg at jeg som styreleder i Kvääniteatteri også var inhabil i behandlingen av uttalelsesforslaget som omhandlet teateret. Det sier Tommy Berg til Ruijan Kaiku.

– Dette medførte at gruppa valgte å trekke uttalelsesforslaget fra sakskartet, sier Berg.

Det var Marta Hofsøy fra Arbeiderpartiet som, til dagsorden, anmodet om at saken måtte trekkes:

– Fylkesordfører, for det første vil jeg be om at vi kanskje kan få en liten skolering om habilitet neste gang vi møtes, sa Hofsøy, med en klar henvisning til de to forannevnte tilfellene.

– For det andre tenker jeg at det ryddigste er å trekke saken. Vi ville ikke vært med på uttalelsen dersom vi var klar over at Berg var styreleder, sa Hofsøy fra talerstolen.


Marta Hofsøy fra Arbeiderpartiet mente det ryddigste var å trekke forslaget. (Kuva: Lars Åke Andersen)

Til Ruijan Kaiku sier Tommy Berg at avgjørelsen om å trekke saken var helt korrekt:

– Det var naturligvis helt riktig gjort av gruppa, ettersom jeg hadde vært med å forme uttalelsen. I iveren hadde jeg rett og slett ikke tenkt på dette, men rett skal være rett, sier han.

Se saksbehandlingen her

Helt mørkt er det imidlertid ikke. Teateret skal, ifølge Berg, på høring i Stortinget.

– Det ser jeg fram til. Videre er jeg glad for det jeg opplever som en bred støtte til teateret i regionen, sier Berg.