Tor Kåre Nilsen sammen med oppvekst-/skolesjef Kristin Moe (i midten) og rådgiver Monica Svarstad i Alver kommune. (Kuva: Tor Kåre Nilsen) 

 

Onkelens holdninger bidro til Tor Kåre Nilsens drivkraft. Nå vil han at elever og lærere i Nordhordaland skal få økt kunnskap og bevissthet om kvenene.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg oppdaget mine kvenske aner for snart fem år siden.

Det sier Tor Kåre Nilsen fra Alver kommune i Nordhordland. Han har etter hvert blitt svært interessert og engasjert i det kvenske og sitter blant annet som styremedlem i den forholdsvis ferske foreninga Norske Kvener Vestland.

– Min mor er fra Sørreisa, og på hennes mors side har vi aner fra Finland. De kom til Norge i 1830, sier Nilsen.

For tiden er han aktuell med et pilotprosjekt i samarbeid med Alver kommune, hvis hensikt er formidling om kvener og kvensk historie til skolene i kommunen.

Pilotprosjekt

Dette har kommet i stand etter møte med oppvekst-/skolesjef Kristin Moe og rådgiver Monica Svarstad i Alver kommune, opplyser Nilsen.

– Jeg skal ut og besøke skoler, og planen er å starte med Lindås og Myking barneskoler som et pilotprosjekt, sier han.

Hvordan det skal gjennomføres i praksis er ikke helt landet enda.

– Det skal jeg avtale og avklare med rektorene på de respektive skolene, sier Nilsen, og legger til at det enten kan bli et opplegg i klasserommet eller et fellesopplegg for alle elever hvis det lar seg gjøre.

Han ser for seg å bruke noe av materialet som finnes på kvensk.no, spill av ulike slag og historiefortelling om kvenene i formidlingen.

– Og så ser jeg for meg et eget opplegg for lærere, men det er ting som må avklares, sier Nilsen.

Veien videre

På spørsmål om det vil følges opp med et hovedprosjekt, sier Nilsen at veien videre blant annet vil basere seg på tilbakemeldinger han får på pilotopplegget, særlig fra ansatte og lærere.

Og det er nok av skoler å ta av i Alver og omegn, som kan få vite mer om kvenene, skal vi tro Nilsen:

– Alver kommune alene har om lag 30 000 innbyggere og har til sammen 17 barneskoler og seks ungdomsskoler, og så er det jo flere kommuner i denne regionen, hinter han.

På spørsmål om han gjør dette i regi av det kvenske lokallaget på vestlandet, svarer han slik:

– Det er jeg som privatperson som gjør dette, jeg er pensjonist og har god tid. Men det skjer i tett dialog og samråd med styrelederen i lokallaget, sier han.

– Jeg kan også få hjelp av dem, men foreløpig kjører jeg solo, sier Nilsen.

Verden trenger det

Når vi spør Nilsen hva som er drivkraften hans, svarer han slik:

– Jeg hadde en onkel som ikke ville høre om «finnjævler.»

Onkelen hadde selv kvenske aner, opplyser han.

– Så det er det som driver deg?

– Det irriterte meg at han kunne ha en slik formening, sier Nilsen.

Men det er flere ting som motiverer ham.

– For meg er det interessant å vite at jeg er en del av en minoritet i Norge, det trigger noe i meg, sier han.

– En god venn av meg, en tidligere rektor ved Knarvik videregående skole, har hjulpet meg litt med slektsforskningen. Han sa at jeg måtte kjøre på når det gjelder kvenene, ikke være underdanig, og at verden trenger å høre om dette folket.

– Og så drives jeg naturligvis av en del nysgjerrighet, sier Nilsen.

Vil skape nysgjerrighet

På spørsmål om hva som er formålet og hva han håper kommer ut av skoleformidlingsprosjektet, svarer Nilsen dette:

– Jeg håper å skape nysgjerrighet og interesse, slik at flere vil dukke ned i sine gamle aner, for det er sikkert flere med kvenske røtter i Nordhordaland.

– Kanskje det kan bidra til at flere kan være stolte og kry av sin kvenske bakgrunn, sier han.

– Og så kan det jo hende at noen av disse elevene skal styre dette landet i framtiden?

– Ja, og kvenene er jo en av fem nasjonale minoriteter her i landet, så vi har gode grunner til å stå på krava, avrunder Nilsen.

Håper på flagg

Nilsen har fått med seg at stadig flere kommuner i Norge markerer Kvenfolkets dag den 16. mars ved å heise det kvenske flagget. Han drømmer om at også Alver skal gjøre det.

– Jeg jobber med å få Alver til å flagge, sier han.

– Det har kommet lovnader om å se på endring av flaggreglementet, og i så fall vil kommunen kunne flagge tidligst i 2025, sier Nilsen.