Illustrasjonsfoto. (Kuva: Kari Bjørkli Thomassen, tidl. Finnmark Fylkeskommune)

 

Åtte partier har fremmet felles forslag til uttalelse foran fylkestingsmøtet i Troms og Finnmark fylkeskommune fredag 21. oktober. Hvis fylkestinget stiller seg bak forslaget, vil de gjennom uttalelsen be om at storting og regjering skal sikre Kvääniteatteri en stabil og forutsigbar finansiering. (Saken er oppdatert).

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniteatteri har søkt Kulturdepartementet om 4,7 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2023, samt et engangstilskudd på 550 000 kroner til investeringer. Det tilsvarer 70 prosent av de totale drifts- og investeringskostnadene. Kvääniteatteri fikk 2 millioner som prosjektstøtte over spillemidlene for 2023, men mangler fortsatt 2,7 millioner i statlige driftsmidler for å sikre full drift neste år.

Dette går fram av et felles forslag til uttalelse fra Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet, Nordkalottfolket, Rødt, Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Miljøpartiet de grønne, som går på å be storting og regjering sikre Kvääniteatteri en stabil og forutsigbar finansiering. Uttalelsen skal behandles i fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune fredag 21. oktober.

Forslagsstillerne argumenterer med viktigheten Hålogaland teater har hatt for nordnorsk identitet og stolthet, viktigheten Beaivváš har hatt for samiske kunstnere, og at det med Kvääniteatteri, som skal løfte det kvenske opp på scenen, blir «balanse mellom de tre stammene i Nord-Norge.»

De mener det må satses på kvensk kultur fra regjeringshold, og påpeker at Kvääniteatteri er «den første og eneste kvenske kunstinstitusjonen.» De mener også at det må satses på barn og unge i kvensk sammenheng:

«For at kulturen skal overleve, må barn og ungdom med kvensk bakgrunn identifisere seg med kulturen, være motivert for å lære språket og de trenger infrastruktur som gir de muligheter til å bli hørt og sett i samfunnet», heter det i uttalelsesforslaget.

Videre står det at «Kvääniteatteris arbeide med synliggjøring av kvensk kultur er et nasjonalt anliggende med internasjonal relevans. Om Kvääniteatteri skal lykkes, forutsetter det langsiktig og forutsigbar finansiering. Hele det politiske Nord-Norge står enstemmig bak opprettelsen av Kvääniteatteri som det nasjonale kvenske minoritetsteateret.»

«Fylkeskommunen og en rekke kommuner har gått inn som eiere og er villig til å gi driftsstøtte, men det avhenger av statlig finansiering. Regjeringen må gripe anledningen nå.»

Oppdatering 21. oktober:

Valgte å trekke uttalelsesforslaget