I år har Kartverket fastsatt skrivemåten for 108 flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Tana. (Illustrasjon: Norgeskart)

 

Naturnavn, bruksnavn og fyrlykter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I vedtak av 25. januar i år fastsatte Kartverket skrivemåten av 78 naturnavn, 26 bruksnavn og 2 fyrlykter knyttet til bygdenavn i Tana. I august i år ble det gjort vedtak om 2 nye navn, slik at antallet totalt nå er oppe i 108 navnevedtak for 2018.

Tana kommune skriver på sine hjemmesider at Kartverket har gjort sine vedtak i samsvar med de tilrådde skrivemåtene fra stedsnavntjenestene og den informasjonen som er gitt om navnebruken.

Vedtak om skrivemåten av et natur- eller bruksnavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle navnet. Klagefristen har i denne omgang gått ut, kan det tilføyes.

Les mer om navnesaken i Tana her