Bærtua barnehage. (Kuva Arne Hauge)

 

Mailman ensimäisen kvääninkielisen lastentarasosaston oon aukaistu Porsangissa.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Osasto oon privaatissa lastentarhaassa minkä nimi oon Bærtua. Osastossa oon neljetoista lasta. Ensin se pruuvathiin pari vuotta ja nyt tästä oon tullu pyssyyvä alternatiivi. Tämä oon Ruijan ensimäinen ja ainua kvääninkielinen lastentaras.

Se oon herättäny intressii mutta monet lasten vanhiimet ei ole kuitenkhaan uskaltanheet valita tätä siksi ko tulleevaisuus ei ole ollu sikkari.

– Tämä oon ainualaatuinen ja met tođela satsaama tähään. Ko ihmiset nähđhään ette tämä toimii se oon paljon helpompi valita, Mona Skanke sannoo.

Mona Skanke oon tarhaan omistajan, Saarela AS:n puhheenjohtaaja. Hän oli kans Porsangin ordfööreri muutampi vuosi aikkaa.
Kväänin kielipesäprosjektin tavustalla oon ollu Kainun institutti. Kielipesä oon saanu prosjektirahhaa mutta jatko oon yhä epävarma.

– Viranomaiset sanothaan ushein ette kyllä het kuurothaan mutta ette met häyđymä itteki tehđä jotaki. No nyt met olema työtelheet niin paljon ette ansaittisimma kultamedaljin! Skanke sannoo.

Kaikki lähti alkhuun privaatista initiatiivista ja ilman mithään kuurotta.

Arkipäivän sankarit

Maija Lindbäck työtelee kvääninkielisessä osastossa.

– Se näkkyy ette meän osaston lapsila oon selkkeesti jotaki yhtheistä tämän kielen takia. Se tullee olemhaan heilä matkassa ko het rakenethaan ommaa identiteettii. Mie ajattelen ette jos tämä onnistuu täälä Porsangissa niin se onnistuu muuvalaki, Lindbäck hunteeraa.

Työntekkiijät oon käynheet kurssii, vanhiimet oon käynheet kurssii ja tarhaassa oon käyny kvääninkielissii vierhaita.

– Mie meinaan ette meiđän vanhiimet ja kaikki resurssipersoonat, jokka työtelhään sen etheen ette meiđän lapset saađhaan oppiit kväänin kieltä, oon arkipäivän sankarit. Monet heistä oon olheet vaiti kauvoin mutta nyt het oon tulheet ulos ja puhuthaan ja kirjoitethaanki omala kielelä, Mona Skanke praamaa.

Porsangissa oon kuusi lastentarasta. Bärtuan lisäksi sekä Fagertun ette Österbotnin lastentaras oon osalistunheet kväänin kielipesäprosjekthiin. Prosjekti oon kestäny liki kaksi vuotta.

– Into oon tarttunu: Ko yksi oon onnistunnu niin toiset tullee pörässä.

– Tarvet lissäänttyy

Ruijan kveeniliitto pörhäänkuuluttaa pyssyyvää finansieeraamista.

– Met näjemä ette tämä toimii ja met näjemä ette kvääninkielinen lastentaras oon tarpheelinen. Tarvet lissäänttyy. Se oon toivet ette alkkaat kväänin kielipesän esimerkiksi Vesisaaressa, Alattiossa ja Uslussa, kveeniliiton puhheenjohtaaja Hilja Huru sannoo.
Raisissa oon jo kväänin kielipesä.

– Met tarvittema varroi ja met tarvittema yhtheistyöpartneriita. Intressi kvääninkielisheen lastentarhaasheen oon ollu hirmuisen suuri, hän sannoo.