Tidligere leder Liv Annie Johansen (t.v.) ble hedret av kvenforeninga. (Kuva: Unni Elisabeth Huru)

 

Om lag førti påmeldte tok del i jubileumsmarkeringa til kvenforeninga i Lakselv. – Det var spesielt hyggelig å se ansikter som vi vet står på medlemslista, men som vi kanskje ikke ser så ofte, sier lederen i kvenforeninga.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Dette gikk veldig bra, det var mange frammøtte og god stemning, det ble et flott arrangement. Det sier Jan Erling Persen, lederen i Norske kvener Lakselv – Lemmijokilaiset, etter en vellykket 20-årsmarkering for foreninga den 18. oktober i Lemmijoki/Lakselv.

Les også: Tjue år for kvensaka 

– Vi begynte klokken 17.30 med åpning, der jeg presenterte program for kvelden, hvem som skulle ha innlegg, i tillegg til det foreninga har gjort i løpet av disse tjue årene, sier Persen.

Om lag 40 mennesker hadde møtt opp for å ta del i feiringen.

Dekket bord

– Det utgjør cirka en tredjedel av medlemsmassen vår, og det er veldig bra. Det var spesielt hyggelig å se ansikter som vi vet står på medlemslista, men som vi kanskje ikke ser så ofte, sier han.

Om lag en tredjedel av kvenforeningas medlemsmasse fant veien til arrangementet. (Kuva: Unni Elisabeth Huru)

Det angrer de neppe på, for på menyen stod reisdyrstek, multekrem og kaffe, i tillegg til faglige og kulturelle innslag. Kvenforeninga hadde fått inn Terje Aronsen og Arvid Petterson som holdt hver sine innlegg, Unni Elisabeth Huru fra Norske kveners forbund holdt et innlegg, og Lakselv spellemannslag hadde kulturelle innslag, opplyser Persen.

– Spellemannslaget spilte blant annet «Emma, Emma» og 5-6 andre låter for oss, sier han.


Deltakere på arrangementet. (Kuva: Unni Elisabeth Huru)

Heder og ære

Kvenforeninga benyttet anledningen til å hedre to av sine tidligere ledere i Liv Annie Johansen og Bodil Naukkarinen, og rettet dessuten en takk til sittende leder og de som hadde hatt innlegg denne dagen, forteller Persen.

– Terje Aronsen og Arvid Petterson fikk hver sin gave fordi de stilte opp, og Unni Elisabeth Huru for sin deltakelse som innebar en lang reise, sier han.

– Og deltakerne, var de fornøyde med arrangementet?

– Mitt inntrykk er at de var veldig fornøyde, vi fikk positive tilbakemeldinger både med tanke på arrangementet og den jobben foreninga ellers gjør.

Lemmijokilaiset-leder Jan Erling Persen holdt i tømmene gjennom hele arrangementet. (Kuva: Unni Elisabeth Huru)

– Hva er det neste foreninga har på agendaen?

– Nå skal vi ha et styremøte førstkommende tirsdag, der vi evaluerer jubileumsmarkeringen og legger en plan for høsten, og samme dag klokken 18.00 skal vi ha «pratekveld» der alle som vil kan delta, sier Persen.