I juni går den finsk-ugriske ferden ikke til Finland, men til Estland. Til en verdenskongress til beste for deg som er finsk-ugrisk. (Illustrasjonsfoto: Kristiina Puumalainen)

 

I så fall kan de kanskje delta på verdenskongressen for de finsk‐ugriske folkene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Førstkommende mandag, klokken 19 og på selveste kvenfolkets dag, skjer det noe relevant på Folkets hus i byen Kiruna i Sverige. Der skal det velges de delegater og observatører som skal representere det kvenske folket på verdenskongressen for de finsk‐ugriske folkene.

Verdenskongressen er den åttende i rekken, og finner sted 17. til 19. juni i år, i Tartu i Estland. 

I tilsendt informasjon fra Kvenlandsforbundet framgår det at møtet i Kiruna er åpent for alle kvener, samt at kvenske organisasjoner anmodes til å nominere navngitte delegater og observatører. Her kan det gjerne legges ved en begrunnelse for valg av den enkelte kandidat, en begrunnelse som kan sendes til: kvenfinn@gmail.com. En utfordring er imidlertid fristen for å komme med delegatforslag. Fristen er nemlig fredag 13. mars. Her følger et sitat med mange spennende navn på folkegrupper. Visste du alle? Det gjorde ikke vi:

«Det skal til sammen være 215 delegater, disse fordeler seg slik på de forskjellige folkegruppene: Finsk‐ugriske folkegrupper med en befolkning på over 50.000 (ungarere, finner, estere, karelere, komier, komipermjaker, marierne, mordviner, samer, udmurter) – opp til 15 delegater; Finsk-ugriske folkegrupper med en befolkning på under 50.000 (vepsere, voter, ingrere, ingermannlendinger, kvener, liverne, mansi, nganasanere, nenetsere, selkupere, setukeser, khanty, enetsere) ‐ opp til 5 delegater.»

Via enkel hoderegning kom vi fram til 115 pluss 65 delegater, altså totalt 215. Med øvrige deltakere forventes det samlet mer enn 500 deltakere fra ulike ikke‐statlige finsk‐ugriske organisasjoner. Her har du en del praktisk info:

Påmeldingsavgiften er kroner 1.750. Reise og overnatting kommer i tillegg. Den enkelte deltaker ordner selv med sine eventuelle organisasjoner om finansiering av deltakelsen. Kvenlandsforbundet koordinerer den kvenske deltakelsen og vil samle alle kvenene på et hotell.

«Vi satser på å lage til fellessamling for kvenene og kulturinnslag i Tartu i tillegg til  kongressprogrammet. Språket på kongressen er russisk, engelsk og estisk. Det vil være mulig å påmelde observatører frem til 15. mai, men da risikerer man å havne på andre hotell. Det er også mulig for enkeltpersoner å melde sin interesse for å delta.»

Og sist, men ikke minst:

«Målet med verdenskongressen er å utvikle og beskytte nasjonal bevissthet, kulturer og språkene til de finsk‐ugriske folkegruppene, fremme samarbeid mellom de finsk‐ugriske  folkegruppene, diskutere aktuelle spørsmål, finne løsninger på dem og utøve selvbestemmelsesretten til alle de finsk‐ugriske folkegruppene i samsvar med internasjonale normer og prinsipper. Hovedtemaet for kongressen i Tartu er: «Kulturlandskap ‐ sinn og språk.»