Fagkonservator Lise Brekmoe viste i 2015 fram utstillinga Møter-Kohtaamissii ved Nord-Troms museum (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Fylkeskommunen har nå fordelt sin del av spleiselaget til museene i Troms og Finnmark. Nord-Troms museum tildeles kroner 1.910.000 til drift. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Museene i Troms og Finnmark er viktige kompetanseinstitusjoner og formidlere av historien i regionen. Samtidig er flere av museene små og fortsatt under oppbygging, skiver Anne Toril Eriksen Balto, Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, i saksdokumentene som omhandler fylkets fordeling av driftsmidler til fylkets museer.

Museumsreform

I dag får museene sine driftstilskudd i et spleiselag mellom staten ved Kulturdepartementet, fylkeskommunen og de ulike kommunene i Troms og Finnmark. De ulike nivåene på tilskuddene skal  stor grad gjenspeile innsatsen under den nasjonale museumsreformen.

– Museer som var raskt ute med å følge de statlige føringene, fikk stor uttelling i statlige tilskudd, og fylkeskommunen matchet staten i prosentvis økning, forklarer fylkesråden.

Museumsreformen skal samtidig ha slått skjevt ut for museer som allerede var konsolidert i større regioner med mange små anlegg uten statlige driftsmidler.

– Noen av forskjellene skyldes også sammenslåing av institusjoner som hver for seg har hatt med seg egne tilskudd inn i den nye museumsstiftelsen. Det er derfor fortsatt forskjeller i tilskuddsfordelingen som ikke gjenspeiler for eksempel folketall eller antall kommuner i den enkelte museumsregion, forklarer Eriksen Balto.

Disse får driftstilskudd

I dag er ni museer i Troms og Finnmark er med i det nasjonale museumsnettverket. Av disse kan det nevnes at Varanger museum får 1 439 200,- og Nord-Troms museum 1 910 000,- til drift.

Tidligere Troms fylkeskommune gir i tillegg  et driftstilskudd på 510 000,- til Halti kvenkultursenter i spleiselag med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.