Lenge siden forrige melding om nasjonale minoriteter, sier statsråd Monica Mæland (Foto: Hans Jørgen Brun) 

 

Har 2 år på seg.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Etter planen skal det i 2020 – hele 20 år etter den forrige – komme en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter.

– Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen sier i en pressemelding at de nå starter arbeidet med stortingsmeldingen, og at Mælands departement, i samarbeid med andre berørte, har ansvaret.

Den aller første
Arbeidet med stortingsmeldingen ble varslet i Jeløya-plattformen, og vil omhandle politikk og tiltak overfor samtlige av Norges fem nasjonale minoriteter, fordelt på kvener, skogfinner, rom, romanifolket/tatere og jøder.

Den forrige og aller første stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter dukket opp i desember 2000. Den ble skrevet etter at Norge i 1999 ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Går for dialog

– Det er lenge siden forrige stortingsmelding og derfor på tide med en gjennomgang av politikk og tiltak overfor de nasjonale minoritetene. Vi ser fram til å samarbeide med de nasjonale minoritetene om denne meldingen, og legger vekt på en god dialog med de berørte gruppene, sier Mæland.

Vi tar med at arbeidet med stortingsmeldingen vil bli diskutert på kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter den 5-6. november i år. Kontaktforumet er møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og sentrale myndigheter.