Avtroppende prosjektleder Kristin Mellem sammen med leder for Arkiv i Nordland Ketil Jensen, kirkemusikkfaglig medarbeider Bjørn Borge og leder for kirkemusikksenter Nord Øyvind Mikalsen. (Kuva: Ida M. Jensen)

 

Norsk kirkemusikkarkiv tar imot kirkemusikalsk materiale fra hele landet, og søker blant annet musikk fra den kvenske tradisjonen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det nyetablerte Norsk kirkemusikkarkiv i Bodø går nå aktivt ut for å etablere kontakt med personer og miljø som har materiale som bør bevares for ettertiden.

Det framgår av ei pressemelding fra kirkemusikkarkivet.

Skulle man sitte på samlinger av kirkemusikk som bør bli tilgjengelig for flere, er det nå en gylden mulighet til å sikre trygg overlevering og fagmessig ivaretakelse, heter det videre.

Les også: Skal lede historisk samarbeid

Kirkemusikkarkivet har til hensikt å berge, ta vare på og formidle landets kirkemusikalske arv. Dette omfatter all norsk musikk som har blitt brukt i religiøse sammenhenger, både i Den norske kirke, frikirker, bedehus, hjemme og så videre.

Kjeller og loft

– Våre kirker har rommet musikkutøvelse i tusen år, men fram til nå har ingen tatt ansvar for å ivareta og bevare kirkemusikk på en helhetlig måte. Mange har med sorg sett at notesamlinger har gått tapt i overgangen mellom generasjoner. Dette skal det nå bli en endring på.

Det heter det i en uttalelse fra avtroppende prosjektleder Kristin Mellem, som overlater stillinga til noen andre i og med at hun er blitt ny leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

– Vi er ganske sikre på at det ligger materiale lagret i kjellere og på loft, både i form av tekster, noter samt opptak av lyd og bilde. Mange tror kanskje at dette ikke har noen interesse for andre, men det har det. Så lenge musikken har vært brukt av noen er det av historisk interesse, uansett alder og kvalitet.

Les også: Skal verne om det kvenske språket

– Derfor håper vi at de som har liggende noe, utgitt eller i manuskript, vil ta kontakt med Norsk kirkemusikkarkiv, sier Mellem.

Alt av interesse

Sammen med Øivind Mikalsen, Tove Helen Bakkemo og Bjørn Borge har Kristin Mellem arbeidet med å få etablert Norsk kirkemusikkarkiv. De samarbeider tett med Arkiv i Nordland, som tar vare på materialet og sikrer arkivfaglig kvalitet i alle ledd.

Med sine magasin og kompetanse innen bevaring vil Arkiv i Nordland stå for sikring, digitalisering og trygg oppbevaring, heter det i pressemeldinga.

Kirkemusikkarkivet oppfordrer med det alle som kan ha en salmetekst eller noteark i skuffen om å ta kontakt, og er klar på at de er interessert i all religiøs musikk.

– Norske, kvenske og samiske salmer, koralbøker, kirkemusikalske verk, orgelforspill, korverk, Ten Sing- og barnekor-repertoar, kristen minoritetsmusikk, lovsang, åndelige sanger, religiøse folketoner og mye mer.

Les også: Klart for lansering av Kvensk salmehefte

– Vi ønsker oss rett og slett et raust mangfold av kirkemusikalsk materiale fra hele kristen-Norge, avslutter Mellem.