Arne Kristian Vestre. (Kuva: Lill Vivian Hansen)

 

I forbindelse med økningen av innmeldinger i Sametingets valgmanntall, og avdekkingen av ikke-samer i valgmanntallet, måtte lederen i Nordkalottfolket svare for partiets politikk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det er ikke bare i kvenenes største interesseorganisasjon at tallene peker oppover for tiden. Sametingets valgmantall har i 2022 opplevd en femdobling sammenlignet med fem år tilbake, og ett av partiene som merker dette er Nordkalottfolket, som er det raskest voksende partiet på Sametinget. Det er Nordnytt som meldte dette den 16. desember.

I Nordnytt-sendingen framgikk det at Nordkalottfolket jobber for å fremme like rettigheter for nordmenn, samer og kvener, og at noen kritikere mener denne politikken utfordrer Sametingets eksistens. Videre har NRK avdekket at det finnes medlemmer i valgmanntallet som ikke er samer, slik kriteriene krever.

Lederen i Nordkalottfolket, Arne Kristian Vestre, ble i sendingen presentert som «sjøsame, nordmann og kven.»  Han sa til statskanalen at han ikke kjenner til at medlemmer av Nordkalottfolket, som ikke er samer, står oppført i valgmanntallet.

NRKs reporter spurte om Vestre selv er same, noe han både bekreftet og sa seg stolt over:

– Jeg er stolt av det. Mine forfedre fra Sørøya var sjøsamer. Det er jeg stolt over og jeg prøver å få andre til å være stolte. Det er vår kultur og vår identitet, og identiteten må vi ta vare på, sa Vestre til NRK.

Les også: «Pliktene kaller – jeg er klar»

På spørsmål om hvorfor Nordkalottfolket ønsker at Sametinget og dens poltikk også skal gjelde nordmenn og kvener, svarte lederen slik:

– Vi bor jo i lag her. Vi opererer i lag og vi jobber i lag. Vi bruker den samme naturen, det samme havstykket, det samme innlandet. Da må vi kunne bruke samme demokrati, sa Vestre til NRK.