På tampen av året melder NKF om meget god medlemsutvikling. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Pila jevnt stigende gjennom 2022. NKF vokser stadig.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

På bakgrunn av medlemstall ved forrige årsskifte, har vi gjennom 2022 skrevet at Norske kveners forbund NKF har noe over 1200 medlemmer. I årets joulupreivi fra organisasjonen, julehilsningen til medlemmene, går det fram at tallet må oppjusteres.

«Vi har noe over 1300 medlemmer på tvers av hele landet, i tillegg til mange gode allierte i våre naboland», melder ledelsen i julebrevet, for øvrig signert av forbundsleder Kai Petter Johansen, nestlederne Unni Elisabeth Huru og Vilde Christoffersen Walsø, samt også medarbeider Nora Marie Ollila Sandmo.

«Organisasjonen vokser stadig, og vi har fått mange nye tilskudd i styret, i administrasjonen og ikke minst mange nye medlemmer», rapporterer kvartetten, de takker altså medlemmer, lokallag og øvrige støttespillere for året som har gått.

«Vi begynner å se resultatene av våre forgjengeres arbeid gjennom flere tiår, og vi fortsetter det viktige arbeidet for å ta vare på det kvenske språket og den kvenske kulturen.»