Kåfjord kommune ligger i Nord-Troms. (Foto: Arne Hauge)

 

Så seg nødt til å velge bort majoritetsspråket norsk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tor Mikalsen. (Foto: MDG/privat)

Miljøpartiet de grønne i Kåfjord kommune ville ha bostedene til sine kandidater på alle tre språk på valglistene. Men det skulle ikke være så enkelt, ettersom maksgrensen i bostedsrubrikken var på 22 tegn.

– Kvensk falt ut av lista som ble vedtatt av valgstyret. Det syntes vi var urimelig, siden mange stedsnavn i kommunen også finnes på kvensk. Det sier førstekandidat Tor Mikalsen til mediehuset Framtid i nord.

Lokalpartiet fikk imidlertid en sjanse til å velge språk. Mikalsen sier at for å få med seg både det samiske og det kvenske navnet, så valgte man enkelte steder å velge bort det norske navnet.

– Vi måtte ta et valg vi ikke hadde lyst å ta, sier han.

Videre sier Mikalsen til Framtid i nord at partiet hans mener det er viktig at opprinnelige stedsnavn og stedsnavn på minoritetsspråk kan brukes.

– For egen del kunne jeg ikke bruke grendenavnet Junttanjárga, Junttaniemi om Ysteby som mitt bosted fordi det ble for langt. Jeg valgte da Dálosvággi, Talosvankka, og utelot det norske navnet Olderdalen.

– Jeg fikk meg rett og slett ikke til å velge bort verken det kvenske eller det samiske navnet. Så da får majoritetsnavnet bare klare seg, sier Mikalsen.

Både MDG i Kåfjord og valgansvarlig i Kåfjord kommune, Greta Larsen, sier til avisa at de vil følge opp saken om plassbegrensninger.

Les hele saken hos Framtid i nord.

Mange av kandidatene til MDG i Kåfjord ønsket bostedsadressen sin på tre språk. Men det var det ikke plass til på valgseddelen. (Foto: MDG Kåfjord/Framtid i nord)