Evelyn Eriksen har forhandlet fram en avtale med Statskog om eiendomsretten til Sirkkastakka.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

– Vi har forhandlet fram en balansert løsning, forteller Evelyn Eriksen.

Evelyn Eriksen har kjempet mot Statskog i snart 6 år for å beholde eiendomsretten til eiendommen Sirkkastakka hvor familien har bodd i 180 år.

– I forhandlinger er det slik at man både må gi og ta, forklarer hun, men hun ønsker ikke å utdype avtalen nærmere.

Hun er derimot svært lettet over at hun slipper en ny rettsak om eierforholdene på eiendommen hun overtok i 2011.

Krigens etterspill

Det striden har stått om er etterspill etter andre verdenskrig med brent jords taktikk og evakuering av Nord-Troms og Finnmark. Da Eriksens bestefar vendte tilbake etter krigen var gården brent ned. For å få lån til å bygge opp gården igjen skrev Eriksens bestefar under en festekontrakt som ga staten en hjemmel (eierskap) på eiendommen.

– Det var to gårder i Kvænangen hvor det kun ble snakket kvensk eller finsk. Sirkkastakka var en av dem, forteller Eriksen, hun er derfor sterkt i tvil om at bestefaren forsto hva han skrev under på.

– Uansett hadde han ikke noe valg, fastslår hun, han og familien levde under meget karrige kår i årene etter krigen.

Kampen er ikke over

Eriksen er ikke den eneste i Indre Kvænangen som har kjent på denne uretten. Selv om hun har kommet til enighet med Statskog er ikke kampen om eiendomsretten til eiendommene Indre Kvænangen over.

– Denne kampen kommer til å pågå til vi finner en løsning, sier styreleder Indre Kvænangen Allmenning, Kai Petter Johansen.

Han forteller at det er mange private i Kvænangen som har vært i konflikt med Statskog. Nå ønsker foreningen å utrede hva som er rett og galt, hvem er det egentlig som sitter på eiendomsretten til eiendommene i Kvænangen. Hele området var i lange tider privateid før Statskog kom inn i bildet.

– Vi ønsker historiske fakta på bordet. Hva baserer staten sitt eierskap på, spør Johansen retorisk.

Motstridende oppfatninger

Johansen forteller om motstridene oppfatninger om bruks og eierrettigheter i Indre Kvænangen. Foreningen har søkt i statsarkivene og i mange gamle dokumenter. Nå skjønner folk i Kvænangen hva som har skjedd.

– Vår eiendomsforståelse er ikke i tråd med Statskogs, slår han fast.

– Det har opp igjennom årene vært lagt stort press mot enkeltpersoner. Noen betaler for det naboen får gratis. Et nokså tvilsomt opplegg fra de som forvalter fellesskapets resurser, sier Johnsen, det har vært en tung kamp for mange og mange har gitt opp på veien.

Foreningen har fått bred støtte og hjelp i arbeidet. Sametinget, Kvænangen kommunen, Troms fylkeskommune, Norske kveners forbund, historikere og jurister har engasjert seg i saken.

– Fylkesrådmann i Troms, Willy Ørnebakk har tatt til ordet og ber om at rettsprosessene blir stoppet inntil en utredning om rettighetsavklaringene er på plass, avslutter Johnsen.

 

Les også: https://www.nrk.no/troms/statskog-krever-eierskap-til-garden-hennes-1.13488875