– Roar valgte vi omtrent bare basert på utseendet. Han så nemlig ut som oss andre, sier Toril Bakken Kåven muntert. 
(Foto: Privat)

 

Enda flere kvenske navn er å finne i Nordkalottfolkets nyvalgte landstyre. Men det har ikke leder Toril Bakken Kåven tenkt noe særlig over.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da Nordkalottfolket nylig hadde landsmøte og seminar på Kvænangstunet, var det med flere kjente kvenske navn på delegatlista. Blant annet er Bror Ivar Salamonsen, Kjellrun Wilhelmsen,
May Kristin Knutsen og Oddvar Kaaby nå med i landsstyret, mens Lisa Vangen er valgt som vara.
– Vi bare velger de vi syns er flinkest, og tenker ikke på om de er same, kven eller norsk, sier leder Toril Bakken Kåven.
Førstnevnte er helt fersk i Nordkalottfolksammenheng, og Bakken Kåven kan fortelle at Bror Ivar er oppvokst i Børselv i Finnmark, og nå bor i Karasjok. Hun er også svært stolt over å få med seg Roar Olsen på laget.

– Roar valgte vi omtrent bare på grunn av utseendet. Han ser nemlig ut som oss andre; liten, hjulbeint og med smale øyne, ler hun uhøytidelig, mens det skinner tydelig igjennom at hun er stolt av sin nye nestleder.

– Vi er kjempeglade for å ha Roar Olsen med på laget. Vi rett og slett kapret han inn til oss for et par år siden, og han har vært et spennende tilskudd til partiet vårt. Med storparten av sitt arbeidsliv i en vinnerkultur, ser vi ingen grunn til at han ikke skal fortsette vinnerkulturen her hos oss, sier hun.

I følge Nordkalottfolket er de egentlig en gjeng med «vanlige folk» som i utgangspunktet er samfunnsengasjerte, men som egentlig aldri var innstilt på å engasjere oss politisk.
– Vi ønsker tanker om nye måter å organisere arbeidet på, nye måter å tenke politikk på, som ikke er for bundet, og påvirket av de gamle strukturene. Vi er vanlige folk og ikke egentlig politikere, påpeker lederen. 

Det nye landsstyret består nå av Toril Bakken Kåven som leder, Kjellrun Wilhelmsen og Roar Olsen som nestledere, Bror Ivar Salamonsen som styremedlem og May Kristin Knutsen (Regionleder Troms/Gaisi), Maylen Berg (Regionleder Avjovarre), Kjetil Romsdal (Regionleder Nordre) samt Oddvar Kaaby (regionleder Sør-Norge).

Mer aksept for det kvensk

Kjellrun Wilhelmsen fortsetter som nestleder. Hun kan fortelle at selv om det ikke ble tatt opp noen spesifikke «kvenske saker» på landsmøtet, ble ikke det kvenske glemt.
– Ingen av sakene var direkte «kvenske», men innenfor hver sak kommer det elementer som naturlig angår kvener, påpeker hun og sier at Nordkalottfolket på Sametinget må ha samisk fokus, men som organisasjon tenker de helhetlig på en måte som også inkluderer kvener.

– Nordkalottfolkets politikk inkluderer andre enn bare de som sier de er samer. Vi er mange som er blandingsfolk i nord, og det må vi ta på alvor, sier Wilhelmsen.

– Verdigrunnlaget som omhandler likeverdighet i nord er viktig. Det er vi så sterke på at vi i enhver sak snakker om det kvenske og norske, i tillegg til det samiske, sier hun.

Gjennom tiden som sametingsrepresentant for Nordkalottfolket har Wilhelmsen opplevd at det har blitt mer og mer rom for å inkludere det kvenske.

– Selv om vi ikke har fått vedtatt alle de sakene vi har tatt opp og kjempet for, så har vi fått satt det kvenske på agendaen i større grad. Jeg opplever også at det de siste årene har blitt mer naturlig for de andre på Sametinget å nevne det kvenske i ulike sammenhenger. Slikt er jo en modningsprosess, sier hun.

Satser mot fylkestinget

På landsmøtet ble det vedtatt at Nordkalottfolket skal jobbe for å stille lister til fylkestingene i Troms og Finnmark, i tillegg til Sametinget.

– Det er med skrekkblandet fryd, glede og spenning vi nå går til det skritt å stille liste til Fylkestingsvalg. Ærlig talt, det hadde jeg faktisk aldri trodd vi skulle gjøre. Men med det enorme trykket som har vært i forbindelse med regionsammenslåingen, har denne tanken langsomt modnet frem i partiet, og vi har innsett at med vårt fokus på likeverd mellom ulike folk på Nordkalotten, vår fokus på næringer og natur, så har vi det aller beste utgangspunktet for å bidra til å finne spennende og konstruktive tiltak for sterke og levedyktige samfunn i nord, sier Kåven.

– Vi er nå et fantastisk team som skal jobbe videre med å stille liste til valg. Med i dette startgjenget på 14, har vi de fleste som sitter i våre regionale styrer, pluss litt til. Her er det rådyktige folk: fiskere, utmarksutøvere, direktører, sykepleiere, navere, bønder, ingeniører, avdanka kjøpmann og nesten avdanka postmann, snekker – ja, rett og slett et helsikas gjeng! Vårt aller første, og viktigste fokus nå, er å samle de 500 underskrifter som kreves. Det tror vi ikke skal bli noe problem – vi er jo alle ganske rappkjefta, og iherdig, så vi håper vi skal klare det på ganske kort tid, sier en entusiastisk Kåven.

 

Fra venstre: Roar Olsen, Lasse Lyngmo, Toril B. Kåven, Nils Petter Aanesen, May Kristin Knutsen.
Foto: Nordkalottfolket