Deler av styret i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto. Fra venstre ser vi Bernt Isaksen, Kristin Mellem, Rune Sundelin og Helga Vara. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kulturdirektoratet opprettholdt vedtaket, men Kommunal- og distriktsdepartementet tok klagen fra kvenforbundet delvis til følge.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto tildeles ytterligere 400 000 kroner i tilskudd for 2024. Dette som et resultat av en klage forbundet sendte til Kulturdirektoratet den 1. mars i år, på deres vedtak om driftstilskudd.

Det melder kvenforbundet i ei pressemelding.

Bakteppet for dette er Stortingets ekstrabevilgning på to millioner kroner til kvenforbundet, der man samtidig fikk en reduksjon i forbundets driftstilskudd over kapittel 567 post 70, sammenlignet med året før.

– Samtidig som vi får en ekstra bevilgning fra Stortinget på to millioner kroner på den ene siden, så reduserer direktoratet med 870 000 kroner på den andre siden. Det uttalte daværende forbundsleder, Kai Petter Johansen, til Ruijan Kaiku like etter at den opprinnelige tildelingen var klar.

Ifølge pressemeldingen opprettholdt Kulturdirektoratet sitt vedtak, og oversendte klagen til Kommunal- og distriktsdepartementet, som nå altså har vedtatt at forbundet likevel tildeles ytterligere 400 000 kroner for 2024.

Les også:

Skuffet NKF-leder: – Uforståelig