02-ledertegning-nr9-2016

Ko hallitus antoi ulos budsjettiehđotuksen viimi kuussa, Ruijan kveeniliiton varajohtaaja totesi kuivasti ette «nämät rahat ei kyllä nosta mithään paaroo kvääniitten sejassa». Se pieni lissäys mitä hallitus esittää kväänin kielele ja kulttuurille peittää justhiinsa indeksin koroituksen.

Sensijhaan kveeniliitto aplodeerasi varovaisesti ko Kommunaali- ja moderniseeraamisdeparttementti oli kirjoittannu ette departtementti alkkaa syksylä 2016  tekemhään kainun kielen plaanaa yhđessä eri departtementiitten ja kainun kielimiljöitten kans.

Kveeniliitto oon monen vuođen aijan työtely kainun kielen kansalisen plaanan etheen. Departtementti ei kuitenkhaan halluu käskeet tulleevaa plaanaa «kansaliseksi» vaan «plaanaksi missä oon mooli».

Met toivoma ette siinä kuitenki viimen selvitettäis mitä tehđhään ja kenelä oon eđesvastaus ja velvolisuus mistäki.

Hallitus oon äskön julistannu ette heilä oon 18 miljoonaa kruunuu josta saa hakkeet rahhaa  esimerkiksi kväänitutkimuksheen, ja ette se kuuluu tähään plaanhaan. Näitäki rahoja oon ođotettu.  Joo, tieto oon tärkkeetä ja staatinsekretääri sannoo ette tieto kainun kielestä ja kainun tilasta oon tärkkeetä ko tehđhään plaanan.  Kveeniliitto kuitenki meinaa ette se oon väärin ođottaat tutkimusten valmistumista ja sitten vasta tehđä plaanan. Het sanothaan ette meilä oon jo tieto siitä mistä kenkä puristaa eikä meilä ole aikkaa ođottaat uussii tutkimuksii. Sen näkkee ette departtementin plaanaprosessi oon aivan alussa. Kethään ei ole pyyđetty myötä, aikataulu ei ole tieđossa eikä departementti saata anttaat mithään arvelusta siitä mitä kainun kielen elästyttäminen saattais maksaat.
Staatinsekretääri sannoo ette tämä prosessi kestää kauvoin. Ja met olisimma tarvinheet plaanan jo nyt tahi oikkeesti jo eilen. Tahi kaksikymmentä vuotta aikkaa.

Se oon tietenki hyvä ette departtementti alkkaa jotaki ja tunnustaa ette kainun kieli oon huonossa tilassa ja se oon ollu huonossa tilassa jo monta vuotta. Harva saattaa kainun kieltä ja puhhuu sitä päivälisesti. Kainun kieli oon pahasti uhattu. Sillä se oon tärkkee ette plaana ei ole tyhä kaunhiita sannoi mutta ette siiheen liitethään kans resurssii niin ette saađhaan käynthiin tarpheeliset tukitoimet kielen pelastamiseksi.

Met toivoma ette departtementti ymmärtää ette kielen elästyttäminen maksaa. Se ei ole mahđolista niilä resursiila mitä meilä oon tääpänä. Tarvittema eriliikaisesti kainun kielen opettaajiita sekä lastentarhaisshiin ette peruskouluihiin.

Olema nähnheet kunka kanadalaiset lapset kasuthaan kaksikielisiksi kun het saađhaan sekä kielen opetusta ette muutaki opetusta minoriteettikielelä, niinko saamenkieliset lapset saađhaan muutamissa Ruijan komuuniissa. Meiđän uni ja mooli oon ette kainun lapset sais saman tarjouksen.