aprilleder15

 

Melkkein heti sen jälkhiin ko Terje Aronsen oli saanu kuninkhaalisen Pyhän Olavin ensimäisen klassin ritarimerkin – Ruijan kolmaneksi korkkeiman kunniamerkin – olema saanheet nähđä kunka häntä ja muita kainun kielen työtelijöitä oon freistattu iskeet veittelä sölkhään. Björnar Seppola olis itte saattanu olla työtelemässä kainun kielen puolesta samassa joukossa. Mutta hän käänsi ittensä ja oon sen jälkhiin tyhä ollu vasthaan.

Hän pilkkaa sekä kainulaissii jokka oon menettänheet kielen sekä suomalaissii jokka työtelhään kainun kielen elästyttämiseksi. Hän kirjoittaa ette kielen menettänheet kainulaiset oon yksi tollo ja ymmärtämätön roikka. Kunka hänelä oon tähän varraa – ja syđäntä? Eninosa Ruijan kainulaisista oon menettänheet kielen. Jos Seppola ei ole vielä menettänny kaikkii kainulaissii ystäviitä Ruijassa niin nyt se ainaki vaikuttaa siltä ette hän halluu näin.
No se saapi olla sitte.

Hän oli yksi harvoista kainulaisista joka oon opiskelheet suomee Tromssan universiteetissa. Nyt hän meinaa ette hänen opettaajat oon sammaa roikkaa ko entisaijan misjonäärit Afrikassa ja Aasiassa.
Yhtä absurdi oon hänen ehđotus ette suomalaiset ei sais tehđä Ruijassa ko niitä töitä mitä hän määrää. Suomalaiset sais esimerkiksi opettaat kainulaislapsile suomee mutta kainun kielityötä suomalaiset ei sais tehđä!

Misjonäärivertaus onttuu kans pahasti. Sehän oon justhiinsa toisinpäin eli nyt nostethaan ylös kieli mikä oli ennen haukuttu. Universiteetti halusi tarjota kainun kielen opintoja justhiinsa siksi ko niin harva kainulainen oli halunnu opiskella suomee. Ja niistä kainulaisista jokka oon opiskelheet suomee, vielä harvempi oon jatkanu etheenpäin. Suomen kieli oon monele kuitenki vieras.

Seppola meinaa ette suomi oon ollu ja oon Ruijan kainulaisten puhekieli ja kirjoituskieli. Fiini homma! Jokhainen valittee itte millä kielelä kirjoittaa, ei kukhaan pakota kirjoittamhaan kainun kielelä. Sole ko kirjoittaat mitä syđän sannoo! Mutta miksi Seppola eikä kukhaan muukhaan kainulainen ole kirjoittannu paljon mithään suomeksi? Melkkein kaikki kirjoitethaan ruijaksi ja net jokka ei ole kirjoittanheet ruijaksi viimi 20-30 viimi vuođen aikana, oon kirjoittanheet kainun kielelä, eriliikaisesti Porsangin dialektin jälkhiin.

Kainulaiset ei ole juuri pommanheet Ruijan Kaikkuu suomenkielisillä kirjoituksila. Eikä Seppola ittekhään halluu lähättää tätä uutta kirjoitusta meile minkhään valtakunnan suomenkielelä.
Niin ette ketä net suomen kielelä kirjoittavat kainulaiset oikein oon?

Aivan niinko paradoksii ei olis tarpheeksi: Ensin haukkuu suomalaiset ja ruijankieliset kainulaiset ja sitte hän lopettaa hurskaasti kehoittamalla pitämhään yhtä ja ette kaikki «kunnioittais toisten oikkeutta puhhuu ja kirjoittaat niinko itte halluu ja mihiin itte oon tottunu».
Justhiinsa tässä met olema täysin sammaa mieltä!
Sanothaan ette kukhaan ei saata tapela yksin mutta se vaikuttaat ette joku menestyy tässäki.

 

_________________________

Dolk i ryggen

Like etter at Terje Aronsen ble slått til ridder av første klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden – den tredje høyeste av norske dekorasjoner –  har vi vært vitner til et nytt forsøk til å dolke i ryggen han og andre som har arbeidet for kvensk språk de siste tiårene. Av en som kunne selv vært med og jobbet i samme lag. Men istedenfor å være med, har Bjørnar Seppola meldt seg ut og brukt sin energi på å kjempe mot kvensk skriftspråk.

Han håner både kvenene som har mistet språket og finlendere som arbeider for å utvikle og fremme kvensk.  Han definerer kvener som har mistet språket og de som holder på lære kvensk som en hodeløs, fornorsket heiagjeng. Hvordan har han råd – og hjerte – til dette? Mesteparten av norske kvener har jo mistet språket. Hvis Seppola ikke allerede har mistet alle sine kvenske venner i Norge, er dette siste stikket hans en sterk søknad om at han ønsker dette.

Kanskje er det like bra.

Han var en av de få kvenene som har studert finsk ved Universitetet i Tromsø. Nå mener han at hans lærere og veiledere fra den tid tilhører samme kategori som vestlige misjonærer i Afrika og Asia i forrige århundre.

Det er helt absurd av han å foreslå yrkesforbud for finlendere i Norge. Det er altså helt greit at finlendere underviser kvenske barn i finsk, men å jobbe med kvensk språk og kultur skulle de ikke få lov til?

Sammenligningen med misjoneringen halter også fælt.  Det er jo det tidligere utskjelte kvenske språket som nå løftes opp. Universitetet ville by på kvenskstudier  nettopp på grunn av at det var så få kvener som ville studere finsk. Enda færre av dem har kommet videre etter grunnstudier: Dagens finske språk kjennes fremmed og for mange ikke det riktige.

Likevel hevder han at «bruk av finsk skrivemåte og språk har tradisjon og historie blant kvenene i Norge.» Så fint! De som vil kan skrive på finsk, og det er jo ingen tvinger noen til å skrive på kvensk. Skriv i vei, av hjertens lyst! Det er bare så sørgelig at ikke har Seppola eller andre kvener skrevet noe særlig på finsk heller, men det lille som er blitt skrevet av kvener – bortsett fra norsk – de siste 20-30 årene, har vært på kvensk, særlig på Porsanger-dialekt. Ruijan Kaiku har eksistert snart 20 år, og det er ikke mange artikler på finsk fra kvener vi har fått inn. Selv ikke Seppola vil sende sitt leserinnlegg til oss på noen som helst form for finsk eller «kvenfinsk», til tross for flere oppfordringer.

Så hvor er de store skarene av kvenene som skriver på finsk?

Og som om det ikke var nok av paradokser i denne mildt sagt krigerske forhånelse mot finlendere og kvener som har mistet språket, avslutter Bjørnar Seppola sitt innlegg med å oppfordre til samhold og at vi må «respektere hverandres rett til å snakke og skrive som man selv vil og har vært vant til».

Det siste er vi helt enige med han om!

Det heter at ingen kan starte en krig alene, men av og til lurer vi på at noen klarer også det kunststykket.