Nå skal det spire og gro: Med ferske verv både her og der er langfjordingen Åshild Karlstrøm Rundhaug for fullt inne i det kvenske arbeidet. (Foto: Arne Hauge)

 

Strategisamling til høsten for Alta kvenforening.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nyvalgt leder Åshild Karlstrøm Rundhaug ønsker seg mer kvensk vitalitet, noe som også må gjelde på lokalt nivå. Derfor har Alta kvenforening – Alattion kvääniseura mye å gjøre, når de møtes til høsten.

– Jeg ser for meg å kickstarte satsingen med et strategiseminar. Der må vi snakke om hva vi egentlig vil. Og om vi i det hele tatt vil noe. Vi må snakke muligheter for Alta kvenforening, og flere folk må ansvarliggjøres og dras med i arbeidet, sier hun.

Høyt i kurs

Av konkrete forslag vil den nye lederen ut med få, dette for å unngå å legge føringer før høstens idémyldring. Likevel er det sterkt ønskelig å få de eldre med, sier hun, å bidra til å få opp den kvenske stoltheten. Også samarbeid står høyt i kurs, blant andre med Alta museum og Kystlaget. Dette er instanser som kvenforeningen tidligere har samarbeidet med, om de til dels meget vellykkete arrangementer som eksempelvis tjæremilebrenning.

Kurs i kvensk språk er prøvd før, det kan igjen bli aktuelt for den lokale kvenforeningen. Men avgjørende for kvensk lokal vitalitet er det likevel ikke, minner Karlstrøm Rundhaug om.

Med lav stemme

Vi ser for oss kurs i kvensk, men man er like mye kven selv om man ikke kan språket, sier hun, og maner til toleranse og snillhet overfor dem som aldri fikk lært seg kvensk. Særlig de eldre, de som aldri fikk lov til å snakke eller på andre måter lære seg kvensk. Som tvert om kanskje lærte å nedsnakke eller «nedtenke» sin kvensk arv.

Selv om de gjør det med lav stemme, så er dette folk som i dag innrømmer at jo, de er nok kvener. Da er det vår jobb å støtte dem, og derfor må vi være snille og ikke forlange at alle må være superkvener som kan språket. Slik skal vi ikke jobbe, oppsummerer den nye lederen.