Toril Bakken Kåven vil ha en politikk fra nord – for nord. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

«Samisk vetorett og overherredømme, som NSR og SP fremmer, er ikke et nordområdekrav Nordkalottfolket kan stille seg bak.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Vi er et flerkulturelt nord og sammen skal vi videreutvikle våre små og store samfunn. For å få dette til har vi behov for at staten gir oss rammer til å skape bolyst og næringer i nord, hvor vi alle, både samer, kvener og nordmenn behandles likeverdig, og hvor vi har likeverdige tilbud som resten av landet. Samisk vetorett og overherredømme, som NSR og SP fremmer, er ikke et nordområdekrav Nordkalottfolket kan stille seg bak,» heter det i ei pressemelding fra Nordkalottfolket, utsendt torsdag 27. august.

Her peker leder Toril Bakken Kåven på Nordkalottfolkets nordområdepolitikk, som handler om at «naturen må gi arbeid og lokalbefolkningen må ha mer makt.»

«Dette er politikk utviklet av nord, fra nord og for nord. Vi mener helt ærlig at dette er det aller, aller beste regjeringa kan gjøre, om de ønsker suksess i nord. Om regjering og Storting ønsker å gjøre nordområdesatsingen til en suksess, så er vi klar – vi kommer gjerne og presenterer våre forslag,» uttaler Bakken Kåven. Hun og partiet sier seg kritiske til det de omtaler som symbolpolitikk fra NSR og Senterpartiet, og fastholder at en nordområdesatsing må eies av alle i nord – sammen.

«Naturen skal gi oss arbeid og verdiskapning i nord og vi skal ha makt til å utvikle våre egne samfunn til vårt bruk og våre behov. Vi har i tillegg pekt på noen viktige forslag som må realiseres dersom nordområdesatsningen skal være noe mer enn festtaler fra sør,» sier Bakken Kåven.