(Illustrasjonsfoto: Sander Larsson Framnes)

 

Ønsker å bidra med et samlet bilde av situasjonen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Hvordan kan de små språkene, inklusiv de nasjonale minoritetsspråkene i Norden, styrkes?» Det er spørsmålet fra Nordisk ministerråds prosjekt «Små språk i Norden.» Med seg i prosjektet har de Institutt for språk og folkeminne, forkortet Isof.

I en ny forskningsoversikt kalt «Framgang for små språk» bidrar eksperter og forskere fra hele Norden med sine eksempler, der spørsmålet er hvordan man kan lykkes med språkrevitalisering, samt hvilke fremgangsfaktorer som finnes. Isof melder at de nå er ute med en oversikt som gir et samlet kunnskapsbilde over språkstyrkende arbeide, og som inneholder artikler og en sjekkliste med fremgangsfaktorer for å forbedre resultatet av denne typen arbeid.

Isof skriver i ei pressemelding at man i forskningsoversikten finner eksempler fra blant annet Grønland, Sverige, Norge og Finland.

«Du kan lese om små språk i et europeisk perspektiv, i et nordisk perspektiv, om kartlegging, språkteknologi, myndigheters, skolers og mediers rolle med mer. Oversikten henvender seg først og fremst til myndigheter og tjenestepersoner, men alle som arbeider med revitalisering av de små språkene kan ha nytte av den», meldes det.

Vi tar med at «Små språk i Norden» samordnes av Institutt for språk og folkeminne i Sverige, med finansiering fra Nordisk ministerråd.

Her kan du lese publikasjonen: Små språk i Norden