Den kvenske gården Fjeldstad i Salangen er under fredning og meldes nå å være blant mottakerne av tilskudd for 2022. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

 

Valgte å gi støtte også til ennå ikke fredete kvenske kulturminner.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Jeg er glad for at vi kan gi tilskudd som skal gå til å sikre fredete bygninger og anlegg som er i privat eie», heter det fra fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen fra Senterpartiet. Dette framgår i ei pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

«I år har vi også kunnet gi støtte til ikke-fredede kvenske kulturminner som har vært en del av Riksantikvarens fredningsstrategi de siste årene», sier Eriksen.

Fylkeskommunen melder i samme forbindelse at de for inneværende år fikk inn 31 søknader om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie. Av disse ble to overført til andre ordninger, slik at etaten medgir at en rekke gode tiltak måtte utelates fra årets tildeling. Behovet, melder de, er langt større enn tilskuddet fylkeskommunen fikk fra Riksantikvaren.

Totalt fordeler de nå rundt 2,7 millioner kroner for 2022, samt rundt 850 000 i forhåndstilsagn for 2023. Fjeldstad gård er blant de fire i Troms som i år får midler (500 000 kroner), Esbensengården i Vadsø (200 000) og kaianlegget Fjærtoftbruket i Berlevåg (60 000) er blant de fire i Finnmark som får.

Også fire ikke-fredete kvenske kulturminner får penger, nemlig Ronthigården i Vardø (150 000), kvensk bu/bolig i Krampenes i Vadsø (475 340), og sist, men ikke minst Bekolagården, også Vadsø. Den får kroner 509 000 til fjøset og kroner 100 00 til våningshuset, pluss et forhåndstilsagn på 145 175 kroner for neste år, også de pengene til våningshuset.