Representanter fra kvenene, romene og skogfinnene møtte i dag Kairat Abdrakhmanov som er høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE. (Foto: Privat)

 

Kvener, skogfinner og romer møtte Høykommissæren for nasjonale minoriteter i Oslo.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det var et veldig positivt møte.

Det sier nestleder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, Unni Elisabeth Huru, som var kvenenes representant under dagens møte med Kairat Abdrakhmanov, høykommissæren for nasjonale minoriteter i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

I tillegg til kvenene var også skogfinnene og romfolket representert på møtet, som fant sted på Antirasistisk senter i Oslo.

– Det er en god opplevelse å vite at det er noen der ute med en «guiding hand», med et overblikk på dette sett utenfra. Det er godt, sier Huru til Ruijan Kaiku i etterkant av møtet.

Hun mener det er mye å vinne på å samarbeide med andre nasjonale minoriteter.

Sterk forståelse

– Høykomissæren viste en sterk forståelse for utfordringene de ulike gruppene hadde, sier Huru.

– De nasjonale minoritetene hadde fått ti minutter hver. Det ble blant annet meddelt en følelse av at myndighetene ser ned på minoritetene, at man snakker for døve ører, men så snart det skal rapporteres internasjonalt, så hentes solskinnshistoriene fram.

Hun sier at den unisone meldingen fra minoritetene var at den enkelte nasjonale minoritet, med sin egenart, må inn i skolepensum.

– Og fra Kvenforbundets side spilte vi inn at det gjøres noe fra toppen her i landet, og da pekte vi på en statssekretær for nasjonale minoriteter, noe som ble notert ned, sier Huru.

Kan få betydning

– Måten de møtte vårt innspill på var interessant. Det virke som det ble tatt imot med interesse, de stilte spørsmål og jeg følte at vi ble lyttet til. Det ble tydelig uttrykt at vi hadde gode innspill, og at de vil få en betydning, sier Huru.

– De jobber i det stille. Deres verktøy er diplomati, å være den stille stemmen.

Etter at alle hadde sagt sitt, holdt Høykommissæren en avrundting:

– Det de antydet var at de så på loser i skolen som noe positivt, og at samarbeid mellom nasjonale minoriteter, med felles problematikk, kan være en styrke.

Høykommisæren kunne ikke love noen bedring allerede i morgen, men sa at det ikke skulle ta 25 år heller, ifølge Huru.

– Ellers sa han det ganske klart: «You are not alone.»