– Man kan jo faktisk si at det er du som er «Sannhetskommisjonens mor,» sa Einar Niemi da han tilfeldig møtte Kirsti Bergstø i Varangerbotn denne uka. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

 

– Det er utrolig fint å se hvordan kommisjonen nå har kommet i gang med arbeidet, sier Kirsti Bergstø, «Sannhetskommisjonens mor.» 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

For knappe 3 år siden framsatte stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra Nesseby sammen med SV-kollega Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms et såkalt Dokument 8-forslag ovenfor Stortinget, om å få opprettet en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Onsdag møtte Bergstø tilfeldigvis på kommisjonsmedlem Einar Niemi i Varangerbotn. Det ble et hjertelig møte.

– Man kan jo faktisk si at det er du som er «Sannhetskommisjonens mor,» Kirsti, smilte Einar Niemi.

Stolt «mor»

Bergstø selv sier hun synes det er veldig bra å se hvordan kommisjonen allerede nå er i gang med å reise rundt å snakke med folk, og oppmuntre folk til å dele sine historier slik at man får avdekket konsekvensene av fornorskingspolitikken.

– Da vi kom med forslaget om å opprette en slik kommisjon, var det viktigste for oss å få diskutert og anerkjent behovet, og å få satt i gang et arbeid. Det er veldig godt å se hvordan dette arbeidet nå har kommet i gang, sier hun.

Knapp margin

Bergstø røper at det ikke var like enkelt å få gjennomslag for opprettelsen av en slik kommisjon i Stortinget, og da den endelig ble vedtatt, så var det med knappest mulig margin.

–  Når det skjer vedtak på denne måten med så knapp margin, blir jo ikke alltid vedtaket slik man opprinnelig hadde tenkt. Men det viktigste er jo at man nå går gjennom dokumentasjon på det som har skjedd i forhold til samer og kvener, bruker tidsvitner og ikke minst peker retning framover. Det er et veldig sterkt, historisk viktig arbeid. Dette vil jo også gi resultater som forplikter, så det er veldig godt å se at det nå har kommet i gang, sier hun.

Nysgjerrig

Bergstø sier at hun har stor tiltro til kommisjonens arbeid framover.

–  Dette er jo en veldig sterkt sammensatt kommisjon, og de er nok bevisst på det viktige mandatet de har fått på vegne av Stortinget. Nå er det de som skal forme arbeidet videre, og jeg har full tillit til at de gjennomfører på en bra måte, sier hun.

Bergstø forteller at hun liker å holde seg oppdatert på det kommisjonen jobber med.

–  Jeg er veldig begeistret og nysgjerrig på det arbeidet som nå gjøres, og spent på hva kommisjonen til slutt konkluderer med. Og ikke minst hva de vil foreslå av tiltak. Når det blir klart, så blir det jo vi som er opptatt av det samiske og det kvenske som må sørge for å bringe debatten oppover og fremover, og se til at kommisjonens anbefalinger og innspill ivaretas, påpeker hun.

– Hensikten med å se tilbake i tid på urett som er begått, er jo å skape en bedre fremtid, og en stolthet og vekst for samiske og kvenske forhold, sier Kirsti Bergstø.

Kirsti Bergstø sier hun liker å følge med på Sannhetskommisjonens arbeid. (Foto: Heidi Nilima Monsen)