Norsk-finsk kulturfond gir tilskudd til norsk-finske samarbeidsprosjekter. I år har fondet prioritert tiltak som synliggjør Finlands 100-årsjubileum. Den samlede søknadssummen var kr. 1,075 millioner. På sitt møte 21. april vedtok styret å bevilge følgende tilskudd, til sammen på kr. 266.000.

• 65.000 til Kulturbyrået Mesén som tilskudd til visningsproduksjon av kunstneren Jaakko Niemeläs verk i offentlig rom i Oslo og i galleri Kunstplass 10 høsten 2017 i forbindelse med Finlands 100-årsjubileum.
• 60.000 til Norsk Teknisk Museum som tilskudd til tilpasning av museets lokaler for jubileumsutstillingen «100 gjenstander fra Finland» samt trykking av grafisk materiale for utstillingen.
• 30.000 til Tromsø bibliotek og byarkiv som tilskudd til å invitere finske forfattere til Tromsø bibliotek og folkebiblioteker rundt om i fylket høsten 2017 for å løfte frem Finlands 100-årsjubileum.
• 27.000 til Musikk i skolen som tilskudd til offentlig konsert og workshops/seminar for lærere og studenter med Johanna Almark-Mannila ved Norges musikkhøgskole.
• 20.000 til Trøndelag senter for samtidskunst som tilskudd til den finske kuratoren Jussi Koitelas opphold og honorar i forbindelse med en utstilling som presenterer to finske billedkunstnere og en poet, og som markerer Finlands 100-årsjubileum.
• 20.000 til Verdal juniorspellemannslag som tilskudd til reisekostnader for en gruppe barn og unge som er invitert til å delta på Kaustinen internasjonale folkemusikkfestival i Finland i juli 2017.
• 15.000 til Strindheim skole som tilskudd til skolens lærernes reise til Norra Korsholms skole i Finland høsten 2017 for å få i stand et samarbeid rundt kulturutveksling og utbytte knyttet til skole- og læreplanutvikling.
• 12.000 til Vokalsekstetten PUST som tilskudd til deres reisekostnader til Finland i forbindelse med konserter i Helsingfors og Tammerfors i november 2017.
• 10.000 til Kunsthall Stavanger som tilskudd til finske kunstneres utstillingsfraktkostnader i forbindelse med utstillingen «Systema Naturae» høsten 2017.
• 7.000 til Vadsø Norsk-finsk forening som tilskudd til Ruija-Trios konsert ved Finlands 100-årsmarkering i Nord-Norge 17.-18. juni 2017.