Kåfjord Kvenforening fikk kraftig redusert støtte fra Kulturrådet, men de er glade for å få støtte i det hele tatt. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Kåfjord Kvenforening – Kaivuonon Kveeniseura var blant dem som fikk innvilget støtte, men den ble kraftig redusert.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Kåfjord Kvenforening – Kaivuonon Kveeniseura søkte om kroner 134 500 i prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet, og fikk innvilget kroner 20 000.

– Det er jo mindre enn det vi tenkte, så opplegget blir jo en del redusert, sier Elling Vatne overfor Ruijan Kaiku. Vatne er leder i Kåfjord Kvenforening.

Les mer her: Av 44 kvenske prosjekter fikk kun 3 det de søkte om

Fra leir til «opplegg»

I prosjektbeskrivelsen står det at pengene skal gå til opplæring i kvensk språk, språktrening gjennom språkkafe og leirsamling og innsamling/systematisering av historisk materiale. Nordkalott-samarbeid mellom grensekommunene er også nevnt, og foreningen søkte blant annet midler til et språkprosjekt for unge kvener.

Vatne forteller at tanken var å lage en ukes lang leir for barn og tenåringer, med fokus på kvensk språk og kultur.

– Nå er det en del i styret som som har fått i oppgave å finne ut hvordan vi kan bruke det vi har fått på en god måte, sier Vatne om den svake tildelingen i forhold til omsøkt beløp.

– Nå jobber de med å lage et frilufts-opplegg istedenfor en leir, sier han.

Ble skuffet

Videre kan Vatne fortelle at de først ble skuffet for at støtten ble så kraftig redusert, men at det de har fått innvilget likevel kommer til å bli brukt på en godt måte. Pengene vil uansett gå til det formålet det var ment til, bekrefter han, nemlig å styrke kvensk språk og kultur.

– Vi får se hva det blir til, men det skal selvfølgelig blir brukt på en god måte. Vi er glad for den støtten vi får, og glad for at det arbeidet vi gjør blir lagt merke til, sier Vatne avslutningsvis.