Vesisaaren poika Kjell Dragnes työteli ennen Uslussa Aftenpostenin ulkomaanredaktöörinä. Kainun kielen juhlaseminaarissa hän muisteli kvääniistä. – Kieli oon melkkein häviny mutta sauna oon populääri, hän totesi. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Vesisaaren poika Kjell Dragnes työteli ennen Uslussa Aftenpostenin ulkomaanredaktöörinä. Kainun kielen juhlaseminaarissa hän muisteli kvääniistä. – Kieli oon melkkein häviny mutta sauna oon populääri, hän totesi. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Selv om kvenene var høyrøstede som individer, var de ganske tause som folkegruppe.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Høyrøstede folk som ropte til hverandre og sto langs gjerdene i Vadsø og førte samtale på et språk han ikke forsto et kvekk av.
Det er minner og inntrykk om kvenene som tidligere utenriksredaktør i Aftenposten Kjell Dragnes har fra barndommens Vadsø etter krigen.
– Det multikulturelle Norge er et gammelt begrep – ingen må tro at det flerkulturelle Norge oppsto på syttitallet i Oslo, minnet han om.

– Vi tenkte ikke på det
Han var jo ikke så lite kven han heller, med slektsnavn som Dervo og Isojärvi bak i slekta. De finske genene har han fått analysert i voksen alder.
Det kvenske dominerte i hverdagen, uten at de som barn tenkte på det. Seletøy til hesten var av den østlige sorten, og filtstøvlene hette «katanka»  – også de var av østlig stil.

– Kvenene var høyrøstede både i sauna og da de snakket over gjerdet – men som folkegruppe var de ganske tause, konstaterte Dragnes.
Da han vokste opp, skulle ikke barna i Vadsø lære seg  kvensk eller finsk.
– Mange foreldre trodde at det var skadelig å kunne finsk, og at ungene ikke skulle lære seg skikkelig norsk hvis de lærte finsk. De fryktet for at barna skulle «kvenske», for eksempel at de ikke skulle kunne lære forskjellen på lyder som p og b.
Dragnes mener at kvenene ikke var noen ofre.

– Den første stortingsmannen fra Finnmark i 1814, Henrik Larsen fra Balsfjord, var en kven, så etnisitet spilte jo ikke noen rolle for 200 år siden.

Språkmektige
Dragnes viste til Baltazar Mathias Keilhaus beskrivelse av reisa i nord i 1829 hvor Keilhau beskriver  kvenene som de kloke folk i nord. På «Reise i Øst- og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og 1828 / af B.M. Keilhau. – Christiania : Johan Krohn, 1831»
(på nettet:  www.altabibliotek.net/finnmark/Keilhau/Reise.php?kap=Vardo) finner vi følgende beskrivelse av kvenenes og samenes språkkunnskaper:
«Jeg havde antaget Baad og Folk for den hele Tour; tre Karle vare Qvæner, af hvilke især den ene, foruden sit Modersmaal det Finlandske, forstod og talte fuldkommen færdigen Finsk (Lappisk), Norsk og Russisk. Det er en ganske simpel Karl, som havde al denne Sprogkundskab blot igjennem det Samqvem, som finder Sted mellem de fire i disse Egne sammentræffende Nationer. Det er overhoved i Finmarken ikke sjeldent at træffe Personer, af begge Kjøn, som forstaae og tale flere af de her gjængse Sprog. Finnerne og Qvænerne udmerke sig meest i denne Henseende.»

Det var først senere at norske myndigheter bestemte seg at å kunne flere språk var farlig.