TRIVELIG: Ei strålende blid Kaisa Nicolaysen Sundelin ga statsminister Erna Solberg blomster på vegne av kvenfolket. (Foto: Arne Hauge)

 

Alattiossa oli Kväänikansan päivänä harvinaissii vierhaita.

Staatinministeri Erna Solberg kävi Alattiossa 16. marsikuuta ja tervetteli Ruijan kveeniliiton ja Alattion kveeniseuran ihmissii.

– Tämä oon ensimäinen kerta ko staatinministeri tervettellee kainulaissii Kväänikansan päivänä. Met olema oikhein iloiset tästä vierailusta. Tämmöisellä vierailulla oon suuri symbolinen arvo ja se oon tunnustus ette met olema olemassa, Ruijan kveeniliiton puhheenjohtaja Hilja Huru ja varapuhheenjohtaaja Trygg Jakola sanothaan.

Tervahauta ja kulttuurin suoja
Solberg kävi Alattion museuumissa missä hän sai kuula mistä terva tuli Perunhaan entisheen aikhaan, ja kunka tervahauta tehđhään ja kunka se toimii.
Kveeniliitola oli kokkous Solbergin kans missä muistelthiin ette kainulaisten histooria oon kaikkiin pisin kaikista minoriteetiista Ruijassa ja siitä kunka tärkkeetä oon löyttäät keinot ette kieli säilyy.Alattion museuumin uusi tervahautamodeli oon aivan uusi. Se tehthiin siksi koska vanhan tervahauđan tuhothiin voimalinjan alta Skillemoenissa. Sen ympärille tehthiin näyttely Petäjäjuuret ja Alattion kväänijuuret.– Tervahauta oon konkreettinen esimerkki siitä ette met tarvittema pareman suojan kainulaisile kulttuurimuistoile, Huru ja Jakola sanothaan.

Staatinministeri tuli museuumhiin illala pitkän päivän jälkhiin. Kaisa Nicolaysen Sundelin ja muu kansa ođotelthiin häntä ulkona soppeevan raikhaassa pakkasessa ja Kaisa ojensi hänele ruusui kaiken kväänikansan puolesta. Sisälä museuumin johtaaja esitteeli Solbergile museuumii. Kaffistelthiin, praatithiin ja otethiin muutampi valokuvaki muistoksi.

Statsminister Erna Solberg ved tjæremilemodellen på Alta Museum. Foto: Alf E. Hansen.

– Dette satte vi stor pris på

Norges statsminister besøkte kvenene.

Arne Hauge
arne@altaposten.no

– Dette er første gang en statsminister har markert Kvenfolkets dag og kvenforeningen setter stor pris på en slik oppmerksomhet fra staten sin side, sier leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola i Norske Kveners Forbund.
Under statsministerens besøk var hun også i lukkete møter med forbundets folk, som minnet om viktigheten av å huske på nasjonale minoriteter i Norge.
– Jeg tror det betyr mye for kvenene at statsministeren tar seg tid til å besøke kvenene på kvenfolkets dag, sier leder i NKF-RK Hilja Huru.
– Det har stor betydning symbolsk og som en anerkjennelse av kvenene som folk og kvenfolkets dag som en viktig markeringsdag i Norge, mener Huru.
– Det er en viktig og hyggelig påminnelse å være her i dag, det blir spennende å følge utviklingen videre, sa statsministeren, da hun møtte publikum ved Alta Museum.

Må bruke kvensk språk
– Solberg nevnte at kvenene er de som har vært i Norge lengst av de nasjonale minoritetene. Hun snakket også om viktigheten av å finne måter å bruke kvensk språk på, slik at det bevares, heter det fra forbundets ledere.
Solberg fikk også omvisning i den nye utstillingen om kvensk tradisjonell tjærebrenning der tjæremilemodellen er utstilt.
– Hun ble gjennom dette belyst om hvor viktig det er å få på plass et skikkelig vern av kvenske kulturminner, noe som har vært en av de viktigste sakene for Norske Kveners forbund de siste årene, sier lederne.

 

Kaisa lokket fram Erna-smilet

Statsministerbesøk ved Alta Museum.

Arne Hauge
arne.hauge@altaposten.no

Statsministeren hadde bak seg en lang dag i Alta før dagen i 18-tiden fredag endte ved Alta Musum, Verdensarvsenter for bergkunst. I tillegg hadde Solberg som kjent reist nordover vel inneforstått med bråket rundt minister Sylvi Listhaug, noe som neppe gjorde dagen mindre lang. Derfor var det et åpenbart lyspunkt da ei strålende blid Kaisa Nicolaysen Sundelin ga henne blomster på vegne av kvenfolket, en trivelig seanse under kvenfolkets flagg i akkurat passe mange minusgrader utenfor bygget.

Lavmælt
Og det var en imøtekommende statsminister som både gratulerte kvenene med Kvenfolkets dag 16. mars, og som på spontan forespørsel lot seg avbilde med blant andre leder for Alta Kvenforening. Tilstelningen var lavmælt og informativ, der det i særlig grad var opp til konservator Hans Christian Søborg å gi Erna en god omvisning i museets lokaler. Spesielt mye tid ble viet utstillingen «Fururøtter og Altas kvenske røtter» som åpnet bare drøye timen senere.
– Veldig fint å være her i Alta på Kvenfolkets dag, og takk for denne sneak-previewen på deres nye utstilling, sa Erna til de frammøtte, hovedsakelig folk av kvensk opprinnelse.

Ble vist rundt
– Alta Museum markerte Kvenfolkets dag med avduking av tjæremilemodell og miniutstilling om tjærebrenning og kvenenes historie i Alta, og det var veldig trivelig at statsministeren kom på besøk, sier museumsdirektør Harriet Hagan. Museet har jobbet lenge med å få Solberg innom, sier direktøren, som med Solberg sittende ved et kafébord innledet med å fortelle om museumsdrift i moderne tider, der målet er å formidle bergkunst på stadig nye og bedre måter.
– Spesielt om vinteren, da bergkunsten er dekket av snø og is, sa Hagan, som også vektla at Alta Museum er en av fylkets aller største reiselivsbedrifter.

Mile-modell
Vi tar med at den nye utstillingen er resultat av et samarbeid mellom Alta Museum, Alta Kvenforening/Alattion Kvääniseura, Alta kommune og Statnett. Prosjektet har utgangspunkt i et ønske fra Alta kvenforening og Statnett om å lage en modell av en tjæremile på Skillemo i Alta, som gikk tapt grunnet ny kraftlinjetrasé. Designer Anna Richardson fra Mylta Design har laget modellen av tjæremilen og Alta Museum har produsert utstillingstekster.