Ruijan Kaijun abonnenttina sie saatat hakkeet meiđän digitaalisesta arkkiivista kaikkee mitä oon seisonu tässä aviisissa aina alusta lähtiin, vuođesta 1995.

Sie saataat hakkeet nimmee eli sannaa. Listassa nävythään kaikki net aviisit missä tämä sana oon essiintynny. Arkkiivissa oon kaikki.

Jos sie muistat jonku soman tekstin minkä sie mielelä lukisit vielä kerran, sie löyđät sen arkkiivista. Sole ko alkkaat hakemhaan! Sielä oon paljon vanhoita muistoi.

Sie häyđyt logata ittesi sisäle ruijan-kaiku.no-sivule ja valita ”Les eAvis” (luje digiaviissii). Ko sie olet aukaissu eAvisin (digiaviisin) sie näjet tämän kuvan mikä oon tässä olla.

Täälä sie saatat valita: Se saatat hakkeet joko jotaki aviisin numeroo eli jotaki sannaa.
Jos sie valittet kalenterisymbolin, sie häyđyt valita päivämäärän ja vuođen.
Jos sie valittet isonttaamisklasin sie saatat hakkeet yksittäissii sannoi.
Kirjoita sanan hakemuskenthään ja klikkaa knappii «Arkiv».

Sitte sie saat näkkyyville tämän kuvan.

Paina knappii «Søk» (Haje). Sie saat esile listan missä oon se sana minkä sie olet kirjoittannu. Valitte sitte listasta minkä aviisin sie halluut aukaista.

Oikeus digitaaliarkkiivin käyttämisheen kuuluu tilauksheen mutta ennenko sie saatat käyttäät tätä sie häyđyt hommata ittele pääsyn sinne. Sitä varten sie tarvittet SP-id-konton (tilin), epostiadressin ja passisanan (salasanan). Kunterisentteri auttaa tässä.