Det var leder i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin Kvääniseura Jens Pedersen som var initiativtakeren bak å involvere LUFS for å redde Vestre Jakobselv oppvekstsenter. (Kuva:Sander Larsson Framnes)

 

Kommunestyret i Vadsø endte opp med å stemme mot nedleggelse av Vestre Jakobselv oppvekstsenter. – En delseier, sier lederen i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I et møte av 16. juni fulgte kommunestyret i Vadsø kommune opp vedtak fra formannskapet, og tok avstand fra administrasjonens behandling av saken om nedleggelse av Vestre Jakobselv oppvekstsenter, og rettet samtidig sterk kritikk mot kommunedirektøren. Det framgår av en pressemelding fra Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

Saken om å legge ned skolen i Annijoki/Vestre Jakobselv har i mange år vært på agendaen til kommunen. Takket være Jens Pedersen, leder i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura, ble Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) koblet på saken og Vadsø kommune ble gjort oppmerksom på at forslaget til vedtaket strider mot regelverket på en rekke punkter.

Kvenforbundet stilte seg bak LUFS vurdering, gitt i brev til Vadsø kommune 4. mai, om at Vadsø kommune bryter gjeldende regelverk ved å gjøre et slikt vedtak. Dette regelverket omfatter nedlegging av årstrinn, av ungdomsskole eller hele oppvekstsenteret, skriver forbundet.

– Om det var uttalelsene våre til kommunen som avgjorde utfallet i denne saken er vanskelig å si, men det er viktig at vise at forbundet står for at nærmiljøskolen skal beholdes. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra politikere som setter pris på å bli gjort oppmerksom på lover og regelverk, sier Jens Pedersen.

Kvensk er blant de mest truede språkene og kulturene i Europa. Vestre Jakobselv – Annijoki er kjerneområde for kvensk/norskfinsk kultur og språk. Bygdene som fortsatt har levende kvensk språk har stor betydning i det nasjonale revitaliseringsarbeidet av språk og kultur.


Vestre Jakobselv oppvekstsenter. (Kuva: NKF/RK)

– Vi tar dette som en viktig delseier for kvensk språk og kultur, sier leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto Kai Petter Johansen.

– Nærskolene er avgjørende

Skolen i Vestre Jakobselv har over 60 elever spredt utover ti trinn. Det er ikke mangel på elever det står på i saken om å legge ned skolen. Skolen har dessuten gjennomgått omfattende renoveringsarbeid de siste årene. Det er ikke slik endring i
skolestrukturen skal skje, mener Jens Pedersen.

– Man kan ikke bare legge ned en skole uten videre. Er det ikke elever er det klart at noe må gjøres, men det er ikke tilfellet i Vestre Jakobselv. Administrasjonens forslag om å legge ned oppvekstsenteret opplever jeg som et veldig sterkt sentraliseringstiltak, sier han ifølge pressemeldingen.

«I stedet for å fokusere på nedleggelser bør man heller jobbe med å bygge opp tilbudene og mulighetene som ligger i bygda. Vi er kjent med at det er flere elever i det tiårige løpet ved skolen som følger læreplan i kvensk eller finsk og oppfatter skolen å være robust, med solid elevgrunnlag. Det er svært viktig at disse elevene får sin kulturelle opplæring på sin nærmiljøskole og dermed mulighet til å bidra til utvikling i bygda og videreføre lokal kultur og språk», skriver forbundet.

«Nærskolene er avgjørende for at samfunnet skal lykkes i om arbeidet for å revitalisere og redde det kvenske språket.»