13. desember 2017 lanserer NRK sitt nye tilbud for og om den kvenske/norskfinske befolkningen.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

NRK-satsingen NRK Kvääni / NRK Kvensk blir feiret med en lanseringsfest i NRKs kantine i Tromsø samme dag.
– NRK har et særskilt ansvar for å gi et journalistisk tilbud til minoriteter i Norge. Vi i NRK Region nord er stolte av vår nye satsing og glade for å få oppgaven med å lage et nytt, digitalt tilbud til kvener/norskfinner, skriver regionredaktør NRK Region nord, Tone Kunst og fung. distriktsredaktør NRK Troms Nina Einem.

Flere kjente personligheter i kvenmiljøene er invitert i tillegg vil kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen være til stede på lanseringen av det nye digitale tilbudet.

Stort engasjement
Prosjektleder og journalist Laila Lanes innrømmer at hun får en hektisk uke før nettsatsing lanseres.

– Aldri har så mange vært engasjert i å lage et tilbud til kvenene som akkurat nå, fastslår hun, og legger til at det er mange avdelinger innenfor NRK-systemet som nå er engasjert og som har hjulpet til i denne prosessen.

– Det har vært litt problematisk å få på plass tilbudet til barn og unge. NRK Super jobber på en annen plattform, men vi jobber med å få alt på plass, forklarer Lanes.
Det vil også bli lettere å finne de kvenske filmene fordi alle disse vil ligge på denne nettsiden.

Laila Lanes har gjort sine aller første intervjuer på kvensk.

Kvensk mer synlig
I følge Lanes er en av de store fordelene med denne satsingen at det kvenske vil bli mer synlig i de norske sendingene til NRK. Lanes vil også produsere norske versjoner av de kvenske innslagene. Hun har studert kvensk på UiT Norges Arktiske Universitet og akkurat gjort sitt aller første intervju på kvensk.
– Jeg skal ikke skryte så veldig av dette, sier hun, og forklarer at hun i en sak om det kvenske språket brukte språkreiret i Børselv som case. Her fikk stilt noen spørsmål på kvensk.
– Man må jo prøve. Planen er at dette også skal ut på nettsiden, sier hun.

Øker bemanningen
Det er Laila Lanes som har hatt ansvaret og jobbet med den kvenske digitale satsinga. Etter lanseringa vil Laila Lanes og Anne Mari Rahkonen Berg jobbe videre med nettsiden i to 50 prosent stillinger. Det er en dobling i forhold til tidligere.
Rahkonen Berg har hatt Finsksendinga på NRK de siste 22 årene. Den siste finsksendinga gikk på lufta 6. desember.

Stille over eteren
NRK Kvääni / NRK Kvensk er en ren nettsatsing. Det vil si at man ikke får høre kvenske eller finske sendinger på statskanalen. Nettsiden vil likevel inneholde både lyd og bilde produsert av NRK og andre samarbeidspartnere.
– Vi synes at vi med dette nettilbudet – oppfyller kravene som rikskringkaster mye bedre enn tidligere – men man må på nettet for å få tilgang til dette, sier Kunst.
– Dette er et nytt tilbud og vi har forberedt oss lenge – og vi vil jobbe for å gjøre det enda bedre. Dette er veldig spennende, fastholder hun.

Språkfordeling
Nettsiden vil inneholde tekster både på kvensk og norsk, akkurat hvordan språkfordelinga blir er derimot ikke helt klart.
– Det er helt nødvendig å også ha norske tekster på denne nettsiden rett og sett fordi ikke alle kan kvensk, oppsummerer hun.