Naturen stilte flittig opp i forbindelse med årets Halloweenfeiring. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Lær nye ord: Kort og godt på norsk og kvensk.

 

Som det framgår av bildet; også naturen kan feire Halloween. Halloween er kanskje ingen typisk kvensk markering, men tenkningen bak denne småskumle dagen gjelder oss alle. Fra Store norske leksikon kan vi nemlig lese at Halloween markeres 31. oktober, og er en feiring som foregår kvelden før allehelgensdag 1. november. Den innledet en tredagers feiring til minne om alle som hadde gått bort, ikke minst gjaldt dette helgener (hallows) og martyrer.

Niin ko kuvasta näkkyy, se saattaa luonto kansa feirata halloweenii. Piian oon niin ette halloweeen ei ole juuri tyypilinen lantalaisjuhla, mutta tämän pikkukauheen päivän taka-ajatus kyllä ossaa meihin kaikkhiin. Store norske lesikonissa näjet seissoo ette halloweenin piđethään 31. oktooperikuuta, ja se oon ilta juuri ennen pyhhiinpäivää 1. novemperikuuta. Varhemin halloween aloitti kolmenpäiväisen juhlan poismenheitten muistoksi. Eriliikaisesti silloin muistethiin pyhhii ja marttyyriitä.

Oversatt til kvensk av Eira Söderholm.