Altaboka 2018 har kvenske bidrag fra Alf Einar Hansen, Eira Søderholm og Irene Andreassen.

 

Og noen av dem kvenske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vi har tidligere skrevet om stedsnavnkonsulent Irene Andreassen, som deltok i Altaboka 2018 med sin norske oversettelse av Eira Søderholms kvenske tekst fra hennes tid i Alta.

Les mer: Andreassen oversatte Søderholm

Men det fins mer kvensk snadder i denne utgaven av den lokalt viden kjente boka – nemlig Alf Einar Hansens «Slektsforskertur langs Tornedalen.»

Alf E. Hansen forteller om slektsforskerturen til Tornedalen. (Fra Altaboka 2018)

Her forteller Hansen om høsten 2016, da drøyt 40 deltakere fra hele landet satte seg på bussen for å finne sine røtter i Tornedalen. Opplevelsene sto i kø, blant annet møte med Svenska tornedalingars riksförbund, besøk på et hotell i særklasse samt kirkegårdstur til Svanstein på svensk side.

Alf E. Hansen er godt kjent for lesere av Ruijan Kaiku. Det er han som til hver utgave leverer fotografi til spalten Gamle bilder. Alf bruker i det hele tatt mye av sin tid på kvenske kulturminner, og da særlig til dokumentering av kvensk byggeskikk slik den ses over hele Nordkalotten.

Altaboka 2018 hadde lansering lørdag 3. november, og utgis av Alta historielag.