Styreleder i FeFo, Bente Haug. (Foto: Jarle Mjøen/Altaposten)

 

FeFo sier de ikke har diskutert kvenske forhold. – Dette understreker behovet for kvensk representasjon, sier Hilja Huru.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Både leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Robert Greiner og styreleder Bente Haug bekrefter at man ikke har snakket noe særlig om kvenske forhold i FeFo’s siste styreperiode.

– Jeg har ikke klart å finne noen rene kvenske styresaker, sier Greiner som har gravd i styrets sakspapirer etter at Ruijan Kaiku tok kontakt.

Heller ikke styreleder Bente Haug kan huske at de har hatt kvenske saker på styrebordet.

– I min tid i FeFo-styret har vi ikke adressert kvenske forhold. Vårt mandat ligger i Finnmarksloven, og som du vet, omtaler ikke den den kvenske minoriteten, sier hun.

Må ta opp med lovgiver

I forhold til en endring av styresammensettingen i FeFo, for å få kvensk representasjon, sier Haug at dette må tas opp med lovgiver.

– I utarbeidelsen av Finnmarksloven var det store diskusjoner rundt sammensettingen av styret og det finnes forarbeider som omtaler flere alternativer, men jeg tror ikke kvensk representasjon var et tema den gangen. Det vil som sagt være opp til lovgiver å gjøre endringer i Finnmarksloven, sier Haug.

Bundet av konvensjoner

Hilja Huru sier i en kommentar at det faktum at FeFo ikke har drøftet kvenske forhold – understreker behovet.

– Trolig må styret bli mer bevisst den kvenske befolkningen i Finnmark og det understreker behovet for kvensk representasjon i styret. En stor andel finnmarkinger er kvener, og en rimelig stor del av Finnmarks areal er tradisjonelle kvenske områder. Derfor angår mange av sakene i FeFO kvenske interesser, uten at de nødvendigvis får merkelappen «kvensk sak.»

FeFo er for øvrig bundet av rammekonvensjonen og FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 de også, sier lederen i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto.