Bengt Niska, her sammen med Maja Mella. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

«Sannhets- og forsoningskommisjonen skal ikke være en teoretisk-akademisk studiesirkel.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Svenske Tornedalingers Riksforbund-Tornionlaaksolaiset, sendte nylig et alarmerende brev til Kulturdepartementet samt kultur- og demokratiminister Amanda Lind. Her viser de til et annet dokument, nemlig en bekymringsmelding fra Bengt Niska, et av medlemmene i nevnte kommisjon. Notatet lagde han i tilknytning til et kommisjonsmøte den 19. mai i år, hvor Niska peker på flere forhold han mener kan ramme og redusere kommisjonens viktige arbeid.

Bekymringen går på tid og penger. Niska skriver at det økonomiske anslaget for arbeidet er undermåls i forhold til det reelle behovet, samtidig som koronarestriksjoner har påtvunget dem utsettelser og tidstap. Her har kommisjonen spesifikt bedt om mer tid i form av forlenging av oppdraget, et bønn som så langt står ubesvart. Ergo kan kommisjonen – via innspill fra sekretariatet – bli tvunget til hard prioritering. Niska skriver:

«Spesielt gjelder dette de helt nødvendige «møtene med menneskene» som er det sentrale i kommisjonens oppdrag. Komitéarbeidet risikerer å bli en teoretisk akademisk studiesirkel.»

Niska henstiller nå om flere midler og mer tid, slik at de kan gjennomføre regjeringens direktiv fra mars 2020, nemlig om en solid og reel gransking av urett begått mot tornedalinger, kvener, lantalaiset og samer.

En bekymring så sterk at STR-T valgte å ta den videre til meget høyt hold.

«Sannhets- og forsoningskommisjonen skal ikke være en teoretisk-akademisk studiesirkel», melder Tore Hjorth og Maja Mella, henholdsvis forbundets viseordfører og virksomhetsleder. De skriver at de ser alvoret i Niskas ytring, som de støtter fullt ut. Ergo disse to kravene til Lind og regjeringen:

• At tilstrekkelige økonomiske ressurser avsettes til sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid
• At oppdragstiden forlenges med minst ett år

Forbundet skriver at de nå ser fram til hurtige tiltak, og ber om et særskilt og snarlig møte med kultur- og demokratiminister Amanda Lind.