Forbundet skriver at de i økende grad ser utfordringer for den kvenske kystfiskeren. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Mener kvenske interesser har sin naturlige plass i planarbeidet over hele landet: NKF med innspill til planstrategi.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund har gitt innspill til regional planstrategi for Troms og Finnmark. Dette framgår i et innlegg på forbundets egne sider. NKF skriver:

«Vi er glade for å få oppleve at kvenske interesser nå er i ferd med å bli en naturlig del av de overordnede planene som legges i samfunnet. Våre liv og vårt virke har alltid vært en viktig del av det norske samfunnet og det må være en målsetning at dette synliggjøres bedre ved at kvensk næring, språk og kultur får sin naturlige plass i planverk over hele landet.»

Forbundet sier seg tilfreds med at kvenske forhold er belyst i kunnskapsgrunnlaget, et dokument kalt «Det store bildet», men mener likevel at det kvenske på enkelte områder burde vært bedre belyst:

«At kvenske perspektiver mangler under problemstillinger hvor det ville vært helt naturlig, viser at kvener, som nasjonal minoritet, ikke har fått det nødvendige fokuset fra majoritetssamfunnet for å sikre og styrke vår stilling i samfunnet. En enda bedre integrering av kvenene i fylkeskommunens strategier og planer er viktig i arbeidet for et bærekraftig og vitalt kvensk samfunnsliv.»

Les saken og bakgrunnsdokumentet her:

Innspill til regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune