– Kommunaldepartementet har ingen planer om å gjennomføre egne undersøkelser i forhold til antall kvener, sier Anne Karin Olli.
(Foto: Torbjørn Tandberg)

 

KMD sier at de har ingen planer om å gjennomføre egne undersøkelser om antall kvener i Norge.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Vi forholder oss til selvidentifisering når det gjelder hvem som defineres som en nasjonal minoritet, sier Statssekretær Anne Karin Olli til Ruijan Kaiku. Hun er klar på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har planer om å gjennomføre egne undersøkelser om antall kvener i Norge.

Videre sier statssekretæren at departementet legger forskning og kunnskapsinnhenting til grunn for utvikling av politikk og tiltak.

– Vi har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for meldingen, har vi satt ut et forskningsoppdrag som skal gjennomgå tiltak og virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter, sier statssekretæren.

Samtidig viser departementet til litteraturlista på side 37 i «Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021)» når det gjelder forskning og utredninger om kvener/norskfinner og kvensk språk.

Hilja Huru, leder i NKF-RK. Foto: (Liisa Koivulehto.)

Skaper flere spørsmål

Svarene fra KMD får leder i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto  Hilja Huru til å undre seg.

– Svarene fra departementet og Olli skaper bare flere spørsmål, for det hjelper lite å forholde seg til selvidentifisering når departementet ikke vil forholde seg til tallene som baserer seg på nettopp selvidentifisering, mener Huru.

– Jeg savner også referansen til den tilgjengelige samfunnsvitenskapelige forskningen som ble nevnt, sier hun.

Savner tall fra helseundersøkelse

Kvenlederen undrer seg spesielt over at departementet sier at de legger forskning til grunn, men at de likevel ikke har brukt tallene fra den store helseundersøkelsen i Finnmark og Nord-Troms fra åttitallet.

– Det som gjør at helseundersøkelsen fra 80-tallet står så strekt som beregningsgrunnlag er at den faktisk baserer seg på selvidenitifisering. Videre er den relativt ny, det vil si at det ikke er mulig at det har skjedd veldig store endringer i befolkningssammensetningen siden da. I tillegg vet vi at det i dag er større bevissthet rundt kvensk identitet som gjør at tallet trolig har økt siden den tid, påpeker Huru.

Går i mot FN og Europarådet

Huru reagerer på at KMD ikke ser ut til å ville gjøre nærmere undersøkelser i forhold til antall kvener.

– Når departementet ikke har noen planer om å gjennomføre undersøkelser, går det i motsatt retning av anbefalinger fra blant annet Europarådet og FNs rasediskrimineringskomite som mener pålitelig statistikk om befolkningens etniske sammensetning er en forutsetning for gode tiltak og for å sikre menneskerettighetene til minoritetene i Norge, sier Huru.

NKF-lederen mener at en enighet og klarhet rundt antall, også vil hjelpe departementet i deres arbeid for å ivareta kvensk språk og øke antall språkbrukere, som er et av deres hovedmål i arbeidet for å bedre situasjonen for det kvenske folket.

– Det er et stort arbeid og de trenger all hjelp de kan få gjennom gode data. Siden departementet baserer politikken på forskning og kunnskapsinnhenting, er det grunnleggende å vite hvor stor den kvenske befolkninga er – og det er konkrete internasjonale anbefalinger om at regjeringen må skaffe seg bedre data på dette området. Så lenge det ikke finnes et kvenmantall, så har vi ingen ordning for oppdaterte registrere ut fra selvidentifisering, men det er mulig med statistiske metoder for beregninger, sier hun.’

Har ikke hørt om forskningsoppdrag

Forskningsoppdraget som skal settes ut i forbindelse med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter, er informasjon som er helt ny for lederen i NKF-RK.

– Nevnte forskningsopdrag er ukjent, og flott om vi kan få informasjon om det, hvilke fagmiljøer det er satt ut til, om fagmiljø er valgt, samt innholdet og problemstillingene i forskningsoppdraget.

Bakgrunn:

Hvor mange kvener finnes i Norge?

Antall kvener: NKF bringer saken inn mot Sannhetskommisjonen

Antall kvener: Olli kjenner seg ikke igjen i kritikken

Antall kvener: Kainun institutti støtter seg på forskere