Campus, UiT – Norges arktiske universitet (Foto: Pål Vegard Eriksen).

 

Alle som interesserer seg for kvensk språk og kultur oppfordres av studenter og professorer til å søke. 

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Universitetet i Tromsø (UiT) åpner for opptak i bachelor i kvensk og finsk samt årsstudium i kvensk, begge med oppstart til høsten.

Bacheloren i kvensk og finsk har vært tilgjengelig som studie siden 2018, med opptak annethvert år. Når studiet starter høsten 2023, var forrige opptak for kullet i 2020. I år vil altså være tredje gang det er mulig å søke bachelorprogrammet.

– Nå i august starter vi med en ny studentgruppe, og jeg anbefaler alle med interesse for kvensk kultur og språk til å søke seg på UiT – Norges arktiske universitet, sier studieprogramleder Mikko Heikkilä om oppstarten.

Kristine Jonas gleder seg til å studere kvensk. (Foto: Arne Hauge)

Kristine Jonas er blant dem som har søkt på bacheloren. Planen hennes var egentlig å starte på studiet i 2021, men erfarte da at det kun var opptak annethvert år. Det skulle da vært mulig å søke våren 2022, med oppstart høsten samme året, men universitetet utsatte imidlertid opptaket med et år.

– Jeg hadde jo flyttet til Tromsø for å studere det, så da måtte jeg finne noe annet å studere, sier Jonas, som nå tar årsstudium i Nord-Samisk.

Jonas, som nylig ble valgt som leder i Kvääninuoret – Kvenungdommen, er svært engasjert i å fremme det kvenske språket, og ser på studiet som en gylden mulighet til dette.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne å studere dette. Jeg har lyst til å jobbe med språket, og å ta det tilbake, så det er veldig bra at studiet starter opp igjen nå.

– Jeg håper det er mange som søker i år, jeg har snakket med flere som er interessert i studere dette, fortsetter hun.

Studenten bekymrer seg likevel for at det ikke er noen med kvensk spesialitet på studieprogrammet. Hun har hørt fra tidligere studenter at dette svekker kvaliteten på den kvenske delen av studiet, når alle professorene er finsktalende.

– Det er litt dumt for et minoritetsspråk å skulle bli sidestilt med et majoritetsspråk, samtidig som det på en måte er bra at man får øvd seg på språket med flere rundt seg, sier Jonas.

Mikko Kalevi Henrikki Heikkilä. (Foto: Privat)

Til dette svarer studieprogramlederen for bacheloren og årsstudiet at det ikke vil bli et problem.

– Det er likestilt mellom kvensk og finsk, og studenten vil ha mulighet til å velge en av dem, forteller Heikkilä.

– Det er bygd opp slik at emnene går samtidig, og studenten velger om de vil ha kvensk eller finsk. Det er samme mengde av finsk og kvensk, forklarer han.

Det vil være mulig å ta studiet som et årsstudium, og bygge videre på en bachelor om en ønsker det, eller så kan man begynne rett på bacheloren. Dersom man har tatt ferdig bachelorgraden i kvensk og finsk, kan man søke videre på masterprogrammet som har opptak i 2024.

– Vi er ganske fleksible, tør jeg si. Det finnes mange muligheter, der man kan ta emnene som enkelt emner, ellers som et årsstudium eller en hel akademisk eksamen, sier Heikkilä.

Avslutningsvis oppfordrer han alle som er interesserte i kvensk, eller finsk, til å søke seg på studiet før fristen 15. april.