Professor Einar Niemi med varsku mot det som kan oppfattes som en formell avpolitisering av statlige oppgaver knyttet til det kvenske. (Foto: Arne Hauge)

 

– Et spørsmål vi kanskje burde problematisere, sier professor Einar Niemi om flyttingen av kvenske saker fra departementet til kulturrådet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg vil på ingen måte male fanden på veggen, men jeg mener vi skal være klar over det, og kanskje problematisere det, sier professor Einar Niemi om kulturrådets overtakelse av departementets oppgaver.

Det var den 4. oktober i år at regjeringen.no meldte at kulturrådet overtok forvaltningen av 2 tilskuddsordninger for nasjonale minoriteter. Et ansvar som til da hadde ligget hos kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Uavhengig av valg

– Her kan det virke som om man formelt har avpolitisert området. Kulturrådet er ikke et politisk organ, det er ikke avhengig av valg og slike forhold, sier Niemi til langpasningen fra statsråd Monica Mæland over til kulturrådets direktør Kristin Danielsen.
Mæland sa seg i anledningen overføringen optimistisk.

Realisere prosjekter

– Kulturrådets kompetanse og erfaring vil bidra til å styrke tilskuddsordningen til nasjonale minoriteters kultur og språk.
– Jeg håper dette vil gjøre det mulig å realisere mange gode prosjekter i årene som kommer, sa Mæland, hun minnet om kulturrådets lange erfaring med utviklingsarbeid, og dets rolle som pådriver innen kunsten.

Ser liten grunn til uro

– Det politiske ansvaret ligger fast, sier Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun minner om at tilskuddsordninger normalt forvaltes av fagorganer, ikke av departementene selv.

FORNØYD MED AVTALEN: – Endringen i forvaltningsordningen innebærer ingen endring i ansvaret for politikkfeltet. Det politiske ansvaret ligger fortsatt hos departementet, sier statssekretær Anne Karin Olli. (Foto: Arne Hauge)

At tilskudd til nasjonale minoriteter til nå likevel har blitt fordelt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skyldes at departementet er uten underliggende organ hvor tilskuddsordningen naturlig hører hjemme.

Uendret politikkfelt

– Jeg vil likevel understreke at det politiske ansvaret for de nasjonale minoritetene fortsatt ligger i departementet. Endringen i forvaltningsordningen innebærer ingen endring i ansvaret for politikkfeltet, sier Olli overfor Ruijan Kaiku.

– Jeg er godt fornøyd med avtalen om at Kulturdepartementets underliggende organ, Kulturrådet, nå skal forvalte tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Kulturrådet er en stor og profesjonell tilskuddsforvalter med kompetanse på fagfeltet, og jeg er trygg på at overføringen til Kulturrådet er en god løsning, sier Olli.

Regionsovertakelse?

Når det gjelder forvaltningen av tilskudd til kvensk språk og kultur, så blir denne værende hos departementet.
Men i en ny stortingsmelding (nr. 6, 2018–2019 Oppgaver til nye regioner) foreslår regjeringen at forvaltningen av disse midlene overføres til den nye, sammenslåtte Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Også her står det fast at det overordnede politiske ansvaret for kvensk språk og kultur fortsatt skal ligge i departementet, sier Olli.