Også finlendere har Spania som favoritt-reisemål. Her fra et turmål på Gran Canaria, hvor det av skiltet framgår at folk fra vårt naboland er blant de faste besøkende. (Foto: Arne Hauge)

 

Den finske ambassadetjenesten har gjort opp status.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det eksepsjonelle året 2020 vises i statistikken», heter det i en pressemelding fra Finlands ambassade i Norge. Det er Antti Putkonen, Finlands sjef for konsulære tjenester som har gjort opp status, der rådgivningsarbeidet spratt i været fra 2019 til 2020. Nesten dobbelt så mye finsk konsulær rådgivning måtte til i koronakriseåret vi har bak oss.

Blant tallene finner vi at hele 176 000 utenlandsfinlendere søkte råd og hjelp ved finske ambassader og konsulat rundt om i verden, en dobling fra 2019. Også utenriksministeriet fikk merke økningen, de besvarte mer enn 12 000 samtaler og eposter, en stor del av disse i månedene mars og april 2020.

«2020 var et eksepsjonelt år for den konsulære virksomheten. De første evakueringene på grunn av coronaviruset ble gjort allerede i månedsskiftet januar-februar fra Wuhan i Kina, og i mars-april pågikk i praksis rådgivnings- og bistandsvirksomheten døgnet rundt. Finlands ambassader og konsulat, utenriksministeriets joursenter og enheten for konsulære tjenester viste sin kompetanse og kapasitet i utfordrende og svært travle forhold» heter det fra Putkonen.

På den annen side; da folk nær sluttet å reise, falt også bistandsbehovet knyttet til akutte hendelser utenlands. Færre trengte bistand knyttet til brå sykdom og dødsfall, samt også hjelp etter å ha blitt offer for kriminalitet, eller av ulike grunner selv blitt fengslet.

Norge står ikke øverst på listen over land finlendere reiser til, noe som også preger statistikken. Hjelpebehovet var nemlig størst i Spania, Tyskland, Estland, Thailand og Sverige, de landene hvor finlendere i størst grad oppholder seg. Mengden informasjon til finlendere på reise ble da også mangedoblet i forhold til normalår, heter det i pressemeldingen.

Vi tar med at Antti Putkonen nytter høvet til å minne om at utfordringene langt i fra er over. Finlendere gjør klokt i å unngå unødige reiser, og han tar samtidig sterkt til orde for å melde fra hvor man drar.

«Det er den eneste måten for utenriksministeriet å få informasjon om finlendere som befinner sig utenlands», sier Putkonen. Denne finske «fjellvettregelen» heter «reseanmälan.fi» og er gratis.